Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician

Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

30 lat Fundamentalnych zasad statystyki publicznej

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Angielski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Angielski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Spisy powszechne – problemy i wyzwania

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

In memoriam

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Angielski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

100 lat Głównego Urzędu Statystycznego

Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w społeczeństwie informacyjnym

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w społeczeństwie informacyjnym

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Seminarium Naukowe "Wykorzystanie wyników badania aktywności ekonomicznej ludności dla celów polityki spójności. 25 lat BAEL"

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Seminarium naukowe 60 lat „Wiadomości Statystycznych”

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Seminarium naukowe 60 lat „Wiadomości Statystycznych”

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Seminarium naukowe 60 lat „Wiadomości Statystycznych”

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce