„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” to miesięcznik, w którym zamieszczane są artykuły poświęcone statystyce i naukom pokrewnym, obejmujące: studia metodologiczne nastawione na rozwiązania praktyczne, analizę i ocenę statystyczną zjawisk społeczno-ekonomicznych, studia interdyscyplinarne, a także zagadnienia dotyczące edukacji statystycznej i historii statystyki. W czasopiśmie ukazują się również sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje książek i opracowań z zakresu statystyki. Istnieje możliwość publikowania artykułów zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim.

Zgłaszanie artykułów do „WS” odbywa się za pośrednictwem platformy Editorial System: www.editorialsystem.com/ws.

Wszystkie wydania „WS” od 1956 r. włącznie są dostępne w zbiorach cyfrowych Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0