Indeksowanie w bazach czasopism

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są udostępniane w następujących bazach indeksacyjnych i repozytoriach:

  • POL-index
  • CEJSH
  • BazEkon
  • AGRO
  • The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (The Nordic List)
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny