Indeksowanie w bazach czasopism

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są udostępniane w następujących bazach indeksacyjnych i repozytoriach:

 • Agro
 • BazEkon
 • Central and Eastern European Academic Source (CEEAS)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • EBSCO Discovery Service
 • ERIH Plus
 • ICI Journals Master List
 • ICI World of Journals
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (The Nordic List)
 • POL-index
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny