Indeksowanie w bazach czasopism

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są udostępniane w następujących bazach indeksacyjnych i repozytoriach:

 • Agro
 • BazEkon
 • Central and Eastern European Academic Source (CEEAS)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO Discovery Service
 • ERIH Plus
 • Exlibris Primo
 • Google Scholar
 • ICI Journals Master List
 • ICI World of Journals
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (The Nordic List)
 • Summon
 • WorldCat
Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0