Indeksowanie w bazach czasopism

„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” są udostępniane w następujących bazach indeksacyjnych i repozytoriach:

  • Agro
  • BazEkon
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • EBSCO Discovery Service
  • ICI Journals Master List
  • ICI World of Journals
  • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (The Nordic List)
  • POL-index
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny