Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne (KR) prowadzi prace w zakresie przygotowania i kwalifikowania artykułów do publikacji, obejmujące w szczególności wstępną ocenę zgłaszanych artykułów, wskazywanie recenzentów i analizę recenzji. Podejmuje działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego „WS” jako czasopisma, w którym propagowana jest wymiana myśli i wyników badań oraz merytoryczny dyskurs naukowców i praktyków statystyki w Polsce i na świecie. Do zadań KR należy również rozwijanie współpracy z szerokim gronem autorów i recenzentów, a także promocja „WS”.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego

Zespół redakcyjny

  • redaktor naczelny: Marek Cierpiał-Wolan
  • zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Młodak
  • redaktorzy tematyczni: Jan Kubacki, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Agnieszka Zgierska
  • redaktor merytoryczny: Wioletta Wrzaszcz

Sekretarz

  • Małgorzata Zygmont, Główny Urząd Statystyczny, Polska
Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0