Kolegium Redakcyjne

Kolegium Redakcyjne prowadzi prace w zakresie przygotowania i kwalifikowania artykułów do druku oraz podejmuje działania na rzecz zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego „WS”. Do jego zadań należy również pozyskiwanie autorów i recenzentów, a także promocja i upowszechnianie czasopisma.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego

 • prof. Tudorel Andrei — Bucharest Academy of Economic Studies
 • mgr Renata Bielak — Główny Urząd Statystyczny
 • dr Marek Cierpiał-Wolan — Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Grażyna Dehnel, prof. UEP — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jacek Kowalewski — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Kubacki — Urząd Statystyczny w Łodzi
 • mgr Władysław Wiesław Łagodziński — Polskie Towarzystwo Statystyczne
 • dr Grażyna Marciniak — Główny Urząd Statystyczny
 • dr hab. Andrzej Młodak — Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 • dr Stanisław Paradysz
 • dr hab. Mateusz Pipień — Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marek Rojíček, PhD — University of Economics Prague
 • assoc. prof. Anna Shostya, PhD — Pace University in New York
 • dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US — Uniwersytet Szczeciński
 • dr Wioletta Wrzaszcz — Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy
 • dr inż. Agnieszka Zgierska — Główny Urząd Statystyczny

Zespół redakcyjny

 • redaktor naczelny: Marek Cierpiał-Wolan
 • zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Młodak
 • redaktorzy tematyczni: Jan Kubacki, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Agnieszka Zgierska
 • redaktor merytoryczny: Wioletta Wrzaszcz
 • redaktorzy językowi: Ewa Antoniak, Małgorzata Zygmont

Sekretarz

 • Małgorzata Zygmont
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny