„Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician” to miesięcznik, w którym zamieszczane są artykuły poświęcone statystyce i naukom pokrewnym, obejmujące: studia metodologiczne nastawione na rozwiązania praktyczne, analizę i ocenę statystyczną zjawisk społeczno-ekonomicznych, studia interdyscyplinarne, a także takie zagadnienia jak edukacja statystyczna i historia statystyki. Zawiera również informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących statystyki polskiej i międzynarodowej, sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje książek i opracowań z zakresu statystyki i jej zastosowań. Istnieje możliwość publikowania artykułów w języku angielskim.

Numery archiwalne są dostępne na stronie: https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne/

Wszystkie wydania „WS” od 1956 r. włącznie są dostępne w zbiorach cyfrowych Centralnej Biblioteki Statystycznej.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny