Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 66, 2021, 5

ARTYKUŁY
Pełny tekst (Polski/Angielski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny