Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 65, 2020, 5

ARTYKUŁY
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Angielski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia interdyscyplinarne. Wyzwania badawcze

Pełny tekst (Polski) PDF

Dyskusje. Recenzje. Informacje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0