Dorota Wyszkowska https://orcid.org/0000-0003-1084-5341
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Since the early 1990s, noticeable demographic changes in Poland and throughout Europe have been observed. One of the most important of these is the continuous process of ageing of populations. The transformation of the age structure of a population entails significant changes in the scope and structure of demand for goods and services on the market. Economic entities should thus take the special needs of the elderly into consideration and adjust their production accordingly. This kind of economy, increasingly oriented towards the elderly, is called the senior economy (also known as the silver economy), or, in a narrower sense, the market of goods and services for seniors.
The aim of this paper is to present the size and structure of the senior economy in Poland, understood as the market of goods and services for seniors. Figures describing this market come from the survey of the senior economy in Poland from the supply side, which was carried out by Statistics Poland in the years 2017–2018 as an experiment. The presented data refer to the year 2016 unless otherwise stated. This paper also utilises data from the National Health Fund (NFZ), Social Insurance Institution (ZUS), Agricultural Social Insurance Fund (KRUS) and Credit Information Bureau (BIK), added there to enhance the characteristics of the Polish market of goods and services for seniors.
As the results of the research demonstrate, entities of the national economy in Poland do not yet perceive the elderly as a significant group of customers. It is the non-commercial entities rather than the commercial ones that more often focus their activity on catering to seniors’ needs. The majority of them operate in the health and care sections, which are the areas most often associated with the senior economy.

SŁOWA KLUCZOWE

ageing population, senior economy, silver economy, goods and services for seniors

JEL

J14, J11, D51

BIBLIOGRAFIA

Aigner-Walder, B., Döring, T. (2012). The Effect of the Population Ageing on Private Consumption – A Simulation for Austria Based on Household Data up to 2050. Eurasian Economic Review, 2(1), 63–80.

Barska, A., Śnihur, J. (2013). Innowacje w służbie srebrnej gospodarki. In: Ekonomia dla przyszłości: Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych: IX Kongres Ekonomistów Polskich (p. 343–350). Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Barska, A., Śnihur, J. (2017). Seniors as a Challenge for Innovative Enterprises. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Procedia Engineering, 182.

Bloom, D. E., Canning, D. (2004). Global Demographic Change: Dimensions and Economic Significance (NBER Working Papers Series No. 10817). Retrieved from: https://www.nber.org/papers/w10817.

Coulmas, F. (2008). Looking at the Bright Side of Things. In: F. Kohlbacher, C. Herstatt (ed.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change (p. 5–6). Heidelberg: Springer.

Enste, P., Naegele, G., Leve, V. (2008). The Discovery and Development of the Silver Market in Germany. In: F. Kohlbacher, C. Herstatt (ed.), The Silver Market Phenomenon: Business Opportunities in an Era of Demographic Change (p. 325–339). Heidelberg: Springer.

EUR-Lex. (2012). Active ageing: innovation – smart health – better lives. Official Journal of the European Union, C225/46, 46–51.

European Commission. (2007). Europe’s Demographic Future. Facts and Figures on Challenges and Opportunities. Luxembourg: European Communities.

European Commission. (2015). Growing the European Silver Economy. Background paper 23 February.

Fedorowski, J. J. (2015). Kierunki rozwoju srebrnej gospodarki – prognozy dla Polski w kontekście tendencji światowych. Warszawa: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

Golinowska, S. (2011). „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 9(1), 76–85.

Golinowska, S. (2014). Srebrna gospodarka – element strategii rozwoju regionalnego. Małopolskie Studia Regionalne, (2–3), 17–30.

Graafmans, H., Taipale, V. and Charness, N. (ed.). (1998). Gerontechnology. A Sustainable Investment in the Future. Amsterdam: IOS Press.

GUS. (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2017). Sytuacja materialna i dochodowa gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018). Raport metodologiczny – Gospodarka senioralna w Polsce – stan i metody pomiaru. Retrived from: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/jakosc-zycia/gospodarka-senioralna-w-polsce-stan-i-metody-pomiaru,2,1.html.

Klimczuk, A. (2011). Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki. In: M. Grzybowski (ed.), Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (p. 57–75). Gdynia: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni.

Klimczuk, A. (2016). Modele „srebrnej gospodarki” w Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym: Próba wprowadzenia do dyskusji. Problemy Zarządzania, 14(2(1)), 41–59.

Niewiadomska, A., Sobolewska-Poniedziałek, E. (2015). Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy. Ekonomia XXI Wieku, 3(7), 65–81.

Páleník, V. (ed.). (2015). Potential of the Silver Economy in an Ageing Europe Dealing with an Ongoing Debt Crisis and Problems in the Labour Market. Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences.

Piłat, E. (2016). Srebrna gospodarka, złoty interes. Retrived from: https://dziennikpolski24.pl/srebrna-gospodarka-zloty-interes/ar/c3-10636761.

Rudnicka, M., Surdej, A. (2013). Gospodarka senioralna: Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.

Sharpe, A. (2011). Is Ageing a Drag on Productivity Growth? A Review Article on Ageing, Health and Productivity: The Economics of Increased Life Expectancy. International Productivity Monitor, 21, 82–94.

Sochańska-Kawiecka, M., Kołakowska-Seroczyńska, Z., Ziewiec, P. (2013). Popyt na pracę w obszarze srebrnej gospodarki. Analiza dla województwa łódzkiego. Łódź: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Srebrna gospodarka szansą dla Małopolski: Poradnik. (2015). Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Szopa, B. (2016). Konsekwencje procesu starzenia się społeczeństwa: Wybrane problemy. Problemy Zarządzania, 14(2(1)), 23–40.

Szukalski, P. (2012a). Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy? Polityka Społeczna, (5–6), 6–10.

Szukalski, P. (2012b). Srebrna gospodarka. Demografia i Gerontologia Społeczna – Biuletyn Informacyjny, 7.

Trafiałek, E. (2016). Innowacyjna polityka senioralna XXI wieku: Między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnym i active ageing. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zimnoch, K. (2013). Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwoju Podlasia. Optimum: Studia Ekonomiczne, 4(64), 25–36.

Związek Banków Polskich. (2018). Raport InfoSenior. Retrived from: https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/styczen_2018/ZBP_InfoSenior_18.01_f.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0