Czesław Domański https://orcid.org/0000-0001-6144-6231 , Alina Jędrzejczak https://orcid.org/0000-0002-5478-9284
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Związek statystyki ze wzrostem gospodarczym kraju, datujący się od czasów starożytnych, zawsze był trwały. Niewątpliwie można postawić tezę, że rozwój statystyki ma wpływ na wzrost gospodarczy. Korzyści, jakie płyną z dobrze działającego publicznego systemu statystycznego, z uwzględnieniem badań i edukacji, to m.in. poprawa wydajności produkcji i dynamiczny wzrost innowacyjności. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia statystyki publicznej dla wzrostu gospodarczego na poziomie kraju i województw. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy literatury dotyczącej historii statystyki i dokonań jej prekursorów w wybranych państwach oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego ilustrujących wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka, wzrost gospodarczy, produkt krajowy brutto, prekursorzy statystyki

JEL

B25, B30, C41, D40

BIBLIOGRAFIA

Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konferowicz, S. (1968). Problemy badawcze rozwoju polskiej myśli statystycznej. W: S. Konferowicz, Rozwój polskiej myśli statystycznej (s. 7–30). Warszawa: PWE.

Kończak, G. (2007). Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Kula, W. (1983). Problemy i metody historii gospodarczej. Warszawa: PWN.

Madison, A. (2000). Monitoring the Word Economy 1820–1992. Paris: OECD.

Oleński, J. (2003). Ekonomika informacji – modele. Warszawa: PWE.

Rao, C. R. (1994). Statystyka i prawda. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Skodlarski, J., Matera, R. (2004). Gospodarka światowa, geneza i rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stiller, M. (2005). Statistics and the Wealth of Nations. Journal Statistical Review, 73, 223–226.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0