Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 64, 2019, 6

ARTYKUŁY

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Edukacja statystyczna

Pełny tekst (Polski) PDF

Z dziejów statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Recenzje. Dyskusje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny