Milena Bancarzewska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono inwestycje w ochronę środowiska w Polsce w 2013 r. Podano informacje o nakładach na środki trwałe związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, które przedstawiono zgodnie z Polską Klasyfikacją Statystyczną Dotyczącą Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska. Artykuł zawiera również informacje o wpływach z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego. Dane za rok 2013 przedstawiono w porównaniu do danych z lat poprzednich.

SŁOWA KLUCZOWE

ochrona środowiska, inwestycje w ochronę środowiska, nakłady na ochronę środowiska

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)