Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 59, 2014, 10

ARTYKUŁY

Międzynarodowy rok statystyki 2013
Konferencja naukowa Statystyka — Wiedza — Rozwój

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Badania i analizy

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka międzynarodowa

Pełny tekst (Polski) PDF

Z prac Rady Statystyki

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)