Monika Natkowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono międzynarodową współpracęstatystyków, ekspertów z dziedziny metod badawczych i statystyków z narodowych i regionalnych urzędów statystycznych oraz środowisk naukowych, jak również innych instytucji prowadzących ankiety statystyczne, tworzących grupę organizacji działających w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego.

SŁOWA KLUCZOWE

Europejski System Statystyczny, ESS, współpraca, badania statystyczne

BIBLIOGRAFIA

About ESS (2013), strona internetowa Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess/about_ess , stan na 1.10.2013 r.

ESSnet (2013), strona internetowa portalu CROS: http://www.cros-portal.eu/page/essnet , stan na 1.10.2013 r.

ESSnet on Data Integration (2013), strona internetowa Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: http://statystyka.ue.poznan.pl/index.php/o-katedrze/kierunki-badan#ESSNETDI , stan na 1.10.2013 r.

ESSnet on Small Area Estimation (2013), strona internetowa Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: http://statystyka.ue.poznan.pl/index.php/o-katedrze/kierunki-badan#SSNETSAE , stan na 1.10.2013 r.

Józefowski T., Szymkowiak M. (2012), ESSnet on Small Area Estimation, ESSnet on Data Integration, Urząd Statystyczny w Poznaniu (prezentacja), Jachranka

Młodak A. (2012), Modernizacja statystyki działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne”, nr 8, GUS

Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics (2013), strona internetowa Katedry Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: http://statystyka.ue.poznan.pl/index.php/o-katedrze/kierunki-badan#MODERNIS , stan na 1.10.2013 r.

Natkowska M. (2011), Sprawozdanie z warsztatów w Kolonii poświęconych projektom realizowanym w sieci ESSnet (maszynopis)

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0)