Rada Naukowa

Rada Naukowa kształtuje profil programowy i określa kierunki rozwoju „WS”, konsultuje ich zakres merytoryczny oraz zgłasza inicjatywy publikacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu naukowego czasopisma. Do jej zadań należy także popularyzacja „WS” w środowisku naukowym.

Przewodniczący

 • dr Dominik Rozkrut — Uniwersytet Szczeciński

Członkowie Rady Naukowej

 • prof. Anthony Arundel — University of Tasmania in Hobart
 • prof. Eric Bartelsman — Vrije Universiteit Amsterdam
 • prof. dr hab. Czesław Domański — Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Elżbieta Gołata — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. Semen Matkovskyi, PhD — Ivan Franko National University of Lviv
 • prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Józef Oleński — Uczelnia Łazarskiego
 • prof. dr hab. Tomasz Panek — Szkoła Główna Handlowa
 • prof. Juan Manuel Rodríguez Poo — University of Cantabria
 • assoc. prof. ing. Iveta Stankovičová, PhD — Comenius University in Bratislava
 • prof. dr hab. Marek Walesiak — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Józef Zegar — Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy

Sekretarz

 • Paulina Kucharska-Singh
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny