Rada Naukowa

Rada Naukowa kształtuje profil programowy „WS” jako czasopisma, w którym studia i analizy naukowe łączą się z praktyką badawczą prowadzoną w ramach statystyki publicznej. Określa kierunki rozwoju i konsultuje zakres merytoryczny „WS” oraz zgłasza inicjatywy publikacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu naukowego czasopisma. Do jej zadań należy także popularyzacja „WS” oraz inicjowanie działań wpływających na zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Przewodniczący

Członkowie Rady Naukowej

Sekretarz

  • Paulina Kucharska-Singh
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny