Rada Naukowa

Rada Naukowa kształtuje profil programowy „WS” jako czasopisma, w którym studia i analizy naukowe łączą się z praktyką badawczą prowadzoną w ramach statystyki publicznej. Określa kierunki rozwoju i konsultuje zakres merytoryczny „WS” oraz zgłasza inicjatywy publikacyjne w celu zapewnienia wysokiego poziomu naukowego czasopisma. Do jej zadań należy także popularyzacja „WS” oraz inicjowanie działań wpływających na zwiększenie zasięgu oddziaływania czasopisma w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym.

Przewodniczący

Członkowie Rady Naukowej

Sekretarz

  • Paulina Kucharska-Singh, Główny Urząd Statystyczny, Polska
Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0