Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 63, 2018, 7

ARTYKUŁY
Pełny tekst (Polski) PDF

100 lat Głównego Urzędu Statystycznego

Pełny tekst (Polski) PDF

Studia metodologiczne

Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w praktyce

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF

Statystyka w społeczeństwie informacyjnym

Pełny tekst (Polski) PDF

Informacje. Przeglądy. Recenzje

Pełny tekst (Polski) PDF
Pełny tekst (Polski) PDF
Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny