Józef Oleński https://orcid.org/0000-0002-0887-2407
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

BIBLIOGRAFIA

McLuhan, H. M. (1962). The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. University of Toronto Press.

Skarga, P. (1936). Kazania sejmowe. Gebethner i Wolf. (Original work published 1597).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0