Barbara Batóg https://orcid.org/0000-0001-9236-7405 , Mariusz Doszyń https://orcid.org/0000-0002-3710-1177 , Paweł Majda https://orcid.org/0000-0001-6238-655X , Mirosław Pajor https://orcid.org/0000-0002-7701-385X , Dominik Rozkrut https://orcid.org/0000-0002-0949-8605 , Monika Rozkrut https://orcid.org/0000-0002-9701-6388 , Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska https://orcid.org/0000-0002-7338-1989

© Barbara Batóg, Mariusz Doszyń, Paweł Majda, Mirosław Pajor, Dominik Rozkrut, Monika Rozkrut, Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest omówienie użyteczności zasobów statystyki publicznej dla analiz metrologicznych i oceny wpływu metrologii na gospodarkę. Statystyka publiczna dostarcza kluczowych informacji dla metrologii, obejmujących w szczególności: dane makroekonomiczne, produkcję przemysłową, wyniki finansowe przedsiębiorstw, statystykę nauki, techniki i innowacji oraz dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Wnioski z takiej analizy danych mogą ułatwić decydentom politycznym, przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowym i badawczym lepsze zrozumienie roli metrologii w gospodarce, identyfikować obszary wymagające wsparcia czy inwestycji oraz planować strategie rozwoju sektorów związanych z metrologią.

SŁOWA KLUCZOWE

metrologia, statystyka publiczna, innowacyjność, statystyka nauki, techniki i innowacji, ocena wpływu

JEL

E01, O30

BIBLIOGRAFIA

Birch, J. (2003). Benefit of Legal Metrology for the Economy and Society. https://www.oiml.org/en/files/pdf_e/e002-e03.pdf.

Brown, R. J. C. (2021). Measuring measurement – What is metrology and why does it matter?. Measurement, 168, 1–3. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108408.

Bureau international des poids et mesures. (2012). International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) (3rd edition). JCGM. https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_200_2012.pdf/f0e1ad45-d337-bbeb-53a6-15fe649d0ff1.

Centre for Economics and Business Research. (2015). The Economic Contribution of Standards to the UK Economy. British Standard Institution. https://www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/standards/BSI-standards-research-report-The-Economic-Contribution-of-Standards-to-the-UK-Economy-UK-EN.pdf.

Doszyń, M., Tarczyńska-Łuniewska, M., Batóg, B., Rozkrut, M., Rozkrut, D., Pajor, M., Majda, P. (2023). Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce za pomocą modelu Solowa. https://met2023.stat.gov.pl/Content/Presentations/Sesja%2012.2%20MET2023.pdf.

Główny Urząd Miar. (2015). Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej. https://www.gum.gov.pl/ftp/pdf/Wydawnictwa/Miedzynarodowy_Slownik_Terminow_Metrologii_Prawnej.pdf.

Harris, W. T., Harris, L. (1996). The Political Economy of Metrology. Humanity and Society, 20(4), 70–77. https://doi.org/10.1177/016059769602000406.

Jakubiec, W., Zator, S., Majda, P. (2014). Metrologia. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kaczorowski, B. (red.). (2004). Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Link, A. N. (2021). The Economics of Metrology (UNCG Economics Working Paper No. 21-01).

Robertson, K., Swanepoel, J. A. (2015). The economics of metrology (Office of the Chief Economist Research Paper No. 6/2015). https://www.industry.gov.au/sites/default/files/June%202018/document/pdf/the_economics_of_metrology.pdf.

Stiglitz, J., Sen, A. K., Fitoussi, J.-P. (2009). The measurement of economic performance and social progress revisited: Reflections and Overview (OFCE Working Paper No. 2009-22). https://halsciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01069384.

Stokes, F., Dixon, H., Generosa, A., Nana, G. (2011). The Economic Benefits of Standards to New Zealand. BERL. http://academico.une.org/Documents/BERLreportontheeconomicbenefitsofSNZAug2011.pdf.

Swann, G. M. P. (2009). The Economics of Metrology and Measurement. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7c32ece5274a25a91411ea/prof-swann-report-econ-measurement-revisited-oct-09.pdf.

Tarczyńska-Łuniewska, M., Doszyń, M., Majda, P., Pajor, M., Batóg, B., Rozkrut, D., Rozkrut, M. (2023). Econometric modeling of the metrology impact on the economy in Poland [referat]. International Conference on Applied Business and Economics, Saloniki, Grecja.

Tarczyńska-Łuniewska, M., Pajor, M., Doszyń, M., Majda, P., Batóg, B., Rozkrut, M., Rozkrut, D. (2023). Analiza uwarunkowań i wpływu metrologii na gospodarkę — ujęcie ekonometryczne [referat]. IX Kongres Metrologii, Ryn, Polska.

Tarczyńska-Łuniewska, M., Rozkrut, M., Rozkrut, D., Doszyń, M., Batóg, B., Pajor, M., Majda, P. (2023). Metrologia prawna a problem digitalizacji [referat]. 9 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Szczecin, Polska.

United Nations Industrial Development Organization. (2020). The role of Metrology in the context of the 2030 Sustainable Development Goals. https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-08/The_role_of_Metrology_in_the_context_of_SDGs.pdf.

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88, poz. 439 ze zm.).

Wiśniewski, J. W. (2014). Ekonometrologia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (36), 131–143.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0