Agata Szczukocka https://orcid.org/0000-0003-3525-5604 , Czesław Domański https://orcid.org/0000-0001-6144-6231

© Agata Szczukocka, Czesław Domański Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia Międzynarodowej Konferencji Naukowej Multivariate Statistical Analysis (MSA), przede wszystkim jej wkładu w rozwój statystyki i roli w integracji środowiska statystyków z kraju i zagranicy. Podczas konferencji – organizowanej przez Instytut Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego od 1981 r. – prezentowane są najnowsze osiągnięcia z zakresu wielowymiarowej analizy statystycznej. To spotkanie naukowców z wielu ośrodków, którzy tworzą forum wymiany poglądów na temat kierunków rozwoju metod statystycznych oraz upowszechniania wiedzy z zakresu statystyki publicznej, analizy danych i zastosowania metod statystycznych. W 2022 r. odbyła się jubileuszowa, 40. edycja konferencji co skłania do podsumowania jej bogatego dorobku.

SŁOWA KLUCZOWE

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multivariate Statistical Analysis, MSA, wielowymiarowa analiza statystyczna, integracja środowiska statystyków

JEL

B29, C10

BIBLIOGRAFIA

Domański, C., Jędrzejczak, A. (2022). Statystyka i demografia w Uniwersytecie Łódzkim. Brylantowy jubileusz. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Domański, C., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (2018). 90 lat łódzkiej ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Konarzewska, I. (red.). (1991). Modelowanie ekonometryczne i prognozowanie procesów gospodarczych. Raport z wyników badań 1986–1990 CPBP 10.09. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zalewska, E., Małecka, M., Mikulec, A. (2023). 40th International Conference MSA’2022 joined with MASEP. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 68(4), 48–55. https://ws.stat.gov.pl/Article/2023/4/048-055.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0