Mirosław Szreder https://orcid.org/0000-0002-7597-0816

© Mirosław Szreder. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Błażej, M., Gosińska, E. (2022). Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 67(12), 62–79. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1615 .

Główny Urząd Statystyczny. (2020). Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 r. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/struktura-wynagrodzen-wedlug-zawodow-w-pazdzierniku-2018-roku,4,9.html.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2022). Struktura wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2022 roku. https://www.zus.pl/documents/10182/39637/Struktura+wysoko%C5%9Bci+%C5%9Bwiadcze%C5%84+wyp%C5%82acanych+przez+ZUS+po+waloryzacji+w+marcu+2022+r..pdf/75b859ca-4130-0372-9d23-27c1882aced6?t=1653904662501.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0