Aleksander Pabian https://orcid.org/0000-0001-7385-6035

© Aleksander Pabian. Artykuł udostępniony na licencji CC BY-SA 4.0

ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

The article is devoted to the topic of formulating research hypotheses in management sciences. On the basis of the author’s research results, it may be concluded that although the related literature indicates the features of a properly formulated hypothesis, errors still tend to occur in the process of its construction and as a consequence, the answers to the question or questions determining the research problem are not correctly formulated. Examples of such errors include attempts to check statements which are unverifiable in practice, which could be observed even in Master’s theses. The propositional calculus, whose source is in formal logic, may prove a useful tool in creating proper hypotheses. The primary aim of the article is to prove the usefulness of the propositional calculus of formal logic in formulating the main hypothesis and partial hypotheses in research work relating to management sciences. Prior to adopting a hypothesis for further proceedings, it should be decomposed into prime factors, followed by an analysis of the propositions. Adopting such a calculus when formulating each hypothesis should result in their comprehensible and logical form, compliant with linguistic rules.

SŁOWA KLUCZOWE

research hypotheses, formal logic, management, propositional calculus

JEL

A23, C12, I21

BIBLIOGRAFIA

Ajdukiewicz, K. (1960). Zarys logiki. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Alon, U. (2009). How to choose a good scientific problem. Molecular Cell, 35(6), 726–728. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2009.09.013.

Apanowicz, J. (2000). Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum.

Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Backer, R., Czechowska, L., Gadomska, G., Gajda, J., Gawron-Tabor, K., Giedz, M., Kasprowicz, D., Mateja, M., Płotka, B., Rak, J., Seklecka, A., Szewczak, W., Wincławska, M., & Wojciechowska, J. (2016). Metodologia badań politologicznych. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.

Bang, A. L., Krogh, P., Ludvigsen, M., & Markussen, T. (2012, 28–29 November). The role of hypothesis in constructive design research [Paper presentation]. The Art of Research IV: Making, Reflecting and Understanding, Helsinki.

Best, J. W., & Kahn, J. V. (1988). Research in education. Allyn and Bacon.

Błachut, J. (2007). Problemy związane z pomiarem przestępczości. Wolters Kluwer Polska.

Brzeziński, J. (red.). (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Buszkowski, W. (2022). Elementy logiki. http://buszko.home.amu.edu.pl/actcomod.pdf.

De Wit, B., & Meyer, R. (2007). Synteza strategii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Devi, P. S. (2017). Research methodology. Notion Press.

Dziewanowska, K., & Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gupta, B. N., & Gupta, N. (2021). Research methodology. SBPD Publications.

Idziak, G. (2014). Zarządzanie konfliktem. Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu: Nauka – nowoczesna administracja uczelni i kadra akademicka. Akademia Morska w Szczecinie. https://adk.elsevierpure.com/en/publications/the-role-of-hypothesis-in-constructive-design-research.

Jarmużek, T., & Tkaczyk, M. (2015). Normalne logiki pozycyjne. Wydawnictwo KUL.

Jeszka, A. M. (2013). Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu. Organizacja i kierowanie, (5), 31–39. https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2013_NR_5(158).pdf.

Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Kiczuk, S. (1995). Uwagi o przedmiocie logiki formalnej. Roczniki Filozoficzne, 43(1), 41–52.

Kumar, R. (2011). Research methodology a step-by-step guide for beginners (3rd edition). Sage Publications.

Lyon, D. W., Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2000). Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process. Journal of Management, 26(5), 1055–1083. https://doi.org/10.1177/014920630002600503.

Olejnik, R. M. (2004). Rachunek zdań. Wydawnictwo Calvarianum.

Pieter, J. (1997). Ogólna metodologia pracy naukowej. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Plich, T. (1977). Zasady badań pedagogicznych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Silverman, D. (2010). Prowadzenie badań jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Singh, Y. K., & Bajpai, R. B. (2008). Research methodology: vol. 1. Techniques and trends. APH Publishing Corporation.

Singh, D. P., Ahmed, N., & Gupta, N. (2021). Business research method and project work. SBPD Publications.

Skorny, Z. (1984). Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Strawiński, W. (2011). Funkcja i cele nauki – zarys problematyki metodologicznej. Zagadnienia Naukoznawstwa, 47(3), 323–337.

Sztumski, J. (1995). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Śląsk.

Szymczak, M. (red.). (1989). Słownik języka polskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence- Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. British Journal of Management, 14(3), 207–222. https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375.

Trzęsicki, K. (1996). Logika. Nauka i sztuka. Temida 2.

Urchs, M., Nasieniewski, M., & Kwiatkowski, S. (1997). Klasyczny rachunek zdań. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

van Boeijen, A., Daalhuizen, J., & Zijlstra, J. (2020). Delft Design Guide. Perspectives – Models – Approaches – Methods. BIS Publishers.

van Dalen, D. B. (1973). Understanding educational research. McGraw Hill.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0