Andrzej Młodak https://orcid.org/0000-0002-6853-9163
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Koop, G. (2014). Wprowadzenie do ekonometrii. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Kowalik, P. (2014). On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets. W: T. Banek, E. Kozłowski (red.), Probability in Action (s. 31–40). Lublin: Politechnika Lubelska.

López, C. P. (2014). Multiple Equation Econometrics Models with EViews, SAS, and Stata. Heidelberg: Springer, Apress.

Montgomery, D. C., Jennings, C. L., Kulahci, M. (2008). Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. Hoboken: John Wiley & Sons.

Welfe, A. (2018). Ekonometria. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2013). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny