Jan Paradysz https://orcid.org/0000-0002-5658-6069
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Gołata, E. (2018). Koniec ery tradycyjnych spisów ludności. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Paradysz, J. (2018). Polityka rodzinna wobec aktualnej sytuacji demograficznej Polski. W: J. Hrynkiewicz, J. Witkowski, A. Potrykowska (red.), Fazy rozwoju rodziny a polityka społeczna (s. 26–59). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa. https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/fazy-rozwoju-rodziny-a-polityka-spoleczna/ .

Paradysz, J. (2020). Elementy polityki prorodzinnej i ich skuteczność. https://www.polskieforumrodzicow.pl/nauka-aktualnosci/elementy-polityki-prorodzinnej-i-ich-skutecznosc .

Pędziwiatr, K., Stonawski, M., Brzozowski, J. (2020). Imigranci w Krakowie w 2020 roku. Kraków: Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Szymkowiak, M. (2019). Podejście kalibracyjne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0