Dorota Żebrowska-Suchodolska https://orcid.org/0000-0003-1230-6413
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

One of the types of anomalies in the capital market are calendar anomalies. They are associated with the occurrence of various calendar relationships in the rates of return. The aim of this study is to examine whether calendar effects occur for companies in the food industry and the WIG-food index. More specifically, the article examines the occurrence of such anomalies for 14 companies in the food industry and the WIG-food index. It focuses on the effects of the day of the week, the month of the year and the half of the year. The study covers the period from December 2007 to January 2019, divided into three shorter sub-periods, and uses daily percentage logarithmic return rates. The method applied is a linear regression model, and the data was drawn from the stooq.pl website. The day of the week effect was found for Wawel in the 1st examined sub-period and for Astarta in the 2nd sub-period. The effect of the month of the year was observed for Pamapol and Seko in the 1st sub-period. The effect of the half of the year did not occur for any of the surveyed companies. Particular statistically significant variables indicate the presence of variability over time, both in the case of days of the week and months of the year. What was also observed was diminishing of the above-mentioned effects from period to period.

SŁOWA KLUCZOWE

stock exchange, food sector, calendar effects, regression model

JEL

C01, C12, C22, G14

BIBLIOGRAFIA

Abraham, N. (2016). Do Monthly Anomalies Still Exist as a Profitable Investment Strategy: Evidence Based on the Singapore Stock Market. Central European Review of Economics & Finance, 16(6), 17–32.

Abu Zarour, B. (2007). The Halloween Effect Anomaly: Evidence from Some Arab Countries Equity Markets. Studies in Business and Economics, 13(1), 68–76. https://doi.org/10.29117/sbe.2007.0031 .

Balaban, E. (1995). Day of the week effects: new evidence from an emerging stock market. Applied Economics Letters, 2(5), 139–143. https://doi.org/10.1080/135048595357465 .

Bashir, S., & Adeleke, O. (2019). Impact Of Calendar Anomaly Effects And Stock Price Volatility On Performance Of Stock Market Return In Nigeria (1986 – 2018). International Journal of Innovative Finance and Economics Research, 7(4), 50–73. https://seahipaj.org/journals-ci/dec-2019/IJIFER/full/IJIFER-D-5-2019.pdf .

Borowski, K. (2018). Wykorzystanie barometru stycznia i grudnia na przykładzie 88 spółek notowanych na GPW [w] Warszawie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (4, part 2), 5–18. http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.94/2-01 .

Brealey, R., & Myers, S. C. (2006). Corporate Finance (International Edition). New York: McGraw- Hill.

Buczek, S. B. (2005). Efektywność informacyjna rynków akcji: teoria a rzeczywistość. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Budka, K., Kosiński, D., & Sobczak, A. (2017). Występowanie anomalii kalendarzowych na przykładzie wybranego sektora GPW w Warszawie. Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 3(7), 7–16. http://www.jcmbf.uni.lodz.pl/publikacje/numer7/2_Budka,%20Kosi%C5%84ski,%20Sobczak.pdf .

Caporale, G. M., & Plastun, A. (2019). The Day of the Week Effect in the Cryptocurrency Market. Finance Reseach Letters, 31, 258–269. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.11.012 .

Dragota, V., & Oprea, D. S. (2014). Informational efficiency tests on the Romanian stock market: a review of the literature. The Review of Finance and Banking, 6(1), 15–28.

Dudek, A. (2008). Analiza współzależności kursów akcji spółek branży cukierniczej. In D. Kopycińska (Ed.), Konkurencyjność podmiotów rynkowych (pp. 114–124). Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25(2), 383–417. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x .

French, K. R. (1980). Stock Returns and the Weekend Effect. Journal of Financial Economics, 8(1), 55–69. https://doi.org/10.1016/0304-405X(80)90021-5 .

Gibbons, M., & Hess, P. (1981). Day of the Week Effects and Asset Returns. The Journal of Business, 54(4), 579–596.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. (1999). Rocznik Giełdowy 1999. Warszawa. https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=126&title=Rocznik+gie%C5%82dowy+1999 .

Gultekin, M. N., & Gultekin, N. B. (1983). Stock Market Seasonality: International Evidence. Journal of Financial Economics, 12(4), 469–481. https://doi.org/10.1016/0304-405X(83)90044-2 .

Harris, L. (1986). A Transaction Data Study of Weekly and Intradaily Patterns in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 16(1), 99–117. https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90044-9 .

Jaffe, J., & Westerfield, R. (1989). Is there a monthly effect in stock market return?: Evidence from foreign countries. Journal of Banking and Finance, 13(2), 237–244. https://doi.org/10.1016/0378-4266(89)90062-9 .

Keim, D., & Stambaugh, R. (1986). Predicting Returns in Stock and Bond Markets. Journal of Financial Economics, 17(2), 357–390. https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90070-X .

Keller, J. (2015). Efekt dnia tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1(74), 69–79. https://doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-06 .

Kinateder, H., Weber, K., & Wagner, N. (2019). Revisiting Calendar Anomalies in Bricks Countries. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 22(2), 213–236. https://doi.org/10.21098/bemp.v22i2.1092 .

Kohers, T., & Kohli, R. K. (1991). The Anomalous Stock Market Behavior of Large Firms in January: The Evidence from the S&P Composite and Component Indexes. Quarterly Journal of Business and Economics, 30(3), 14–32.

Kompa, K., & Matuszewska, A. (2007). Analiza wybranych własności indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Quantitative Methods in Economics, 8, 55–64.

Kumar, H., & Rachna, J. (2017). Efficient Market Hypothesis and Calendar Effects: Empirical Evidences from the Indian Stock Markets. Business Analyst, 37(2), 145–160.

Landmesser, J. (2006). Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (60), 187–196. https://sj.wne.sggw.pl/pdf/EIOGZ_2006_n60_s187.pdf .

Lizińska, J. (2017). Emerging market regularities – the case of monthly effects on the Warsaw Stock Exchange. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2), 353–362. https://doi.org/10.18276/frfu.2017.86-29 .

Mishra, S. (2017). Volatility and Calendar Anomaly Through Garch Model: evidence from the Selected G20 Stock Exchanges. International Journal of Business and Globalisation, 19(1), 126– 144. http://doi.org/10.1504/IJBG.2017.085105 .

Muhammad, N. M. N., & Rahman, N. M. N. A. (2010). Efficient Market Hypothesis and Market Anomaly: Evidence from Day-of-the Week Effect of Malaysian Exchange. International Journal of Economics and Finance, 2(2), 35–42. https://doi.org/105539/ijef.v2n2p35 .

Obalade, A., & Muzindutsi, P. (2019). Time-Varying Calendar Anomaly in African Stock Markets: Application of Garch Models. Journal of Global Business and Technology, 15(2), 1–16. https://gbata.org/wp-content/uploads/2020/08/JGBAT_Vol15-2-FullText.pdf .

Piontek, K. (2004). Zastosowanie modeli klasy ARCH do opisu własności szeregu stóp zwrotu indeksu WIG. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria, 14(1021), 152–169.

Qadan, M., Aharon, D., & Eichel, R. (2021). Seasonal and Calendar Effects and the Price Efficiency of Cryptocurrencies. Finance Research Letters. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102354 .

Ritter, J. R., & Chopra, N. (1989). Portfolio Rebalancing and the Turn-of-the-Year Effect. The Journal of Finance, 44(1), 149–166. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1989.tb02409.x .

Rogalski, R. (1984). New Findings Regarding Day of the Week Returns over Trading and Non- Trading Periods: A Note. The Journal of Finance, 39(5), 1603–1614. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb04927.x .

Roll, R. (1983). On Computing Mean Return and the Small Firm Premium. Journal of Financial Economics, 12(3), 371–386. https://doi.org/10.1016/0304-405X(83)90055-7 .

Rossi, M. (2015). The efficient market hypothesis and calendar anomalies: a literature review. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 7(3–4), 285–296. https://doi.org/10.1504/IJMFA.2015.074905 .

Rozeff, M. S., & Kinney Jr., W. R. (1976). Capital Market Seasonality: The Case of Stock Returns. Journal of Financial Economics, 3(4), 379–402. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90028-3 .

Sakakibara, S., Yamasaki, T., & Okada, K. (2013). The Calendar Structure of the Japanese Stock Market: ‘Sell in May Effect’ versus ‘Dekansho-bushi Effect’. International Review of Finance, 13(2), 161–185. https://doi.org/10.1111/irfi.12003 .

Singh, S., & Das, C. (2020). Calendar Anomalies in the Banking and IT Index: the Indian Experience. Asian Economic and Financial Review, 10(4), 439–448. https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.104.439.448 .

Skrodzka, W. M., & Włodarczyk, A. (2004). Anomalie kalendarzowe na polskim rynku finansowym. Wiadomości Statystyczne, 49(5), 37–53.

Smirlock, M., & Starks, L. (1986). Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns. Journal of Financial Economics, 17(1), 197–210. https://doi.org/10.1016/0304-405X(86)90011-5 .

Szymański, M., & Wojtalik, G. (2019). Efekty kalendarzowe na alternatywnych rynkach giełdowych w Warszawie i Londynie. Studia Prawno-Ekonomiczne, 113, 317–339. https://doi.org/10.26485/SPE/2019/113/18 .

Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Tinic, S. M., & West, R. R. (1984). Risk and Return: January vs. the Rest of the Year. Journal of Financial Economics, 13(4), 561–574. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90016-3 .

Zaremba, A., Konieczka, P., Okoń, S., & Nowak, A. (2016). The Low Price Anomaly: the Intriguing Case of the Polish Stock Market. Engineering Economics, 27(2), 163–174. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.27.2.13490 .

Zaremba, A., & Żmudziński, R. (2014). The Low Price Effect on the Polish Market. e-Finanse: Financial Internet Quarterly, 10(1), 69–85. https://finquarterly.com/archives/?number=36&id=81.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0