Joanna Białynicka-Birula https://orcid.org/0000-0003-0556-8968
ARTYKUŁ - wersja elektroniczna różni się od drukowanej

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest identyfikacja oraz omówienie zmian zachodzących na rynku sztuki nowoczesnej i współczesnej na świecie w latach 2009–2015. Podstawę źródłową przeprowadzonych analiz stanowią dane statystyczne zestawiane corocznie przez Artprice i ArtTactic. W celu identyfikacji zmian wartości sprzedaży na światowym rynku sztuki nowoczesnej i współczesnej wykorzystano w pierwszej kolejności jednopodstawowe i łańcuchowe wskaźniki dynamiki. Następnie w ramach analizy dynamicznej zastosowano metodę analizy funkcji trendu, która pozwoliła na skonstruowanie matematycznych modeli funkcji trendu o postaci liniowej i wykładniczej, opisujących zmiany zachodzące na rynku sztuki. Zaprezentowano także zmiany wartości sprzedaży na aukcjach dzieł sztuki w największych domach aukcyjnych na świecie: Sotheby’s i Christie’s w latach 2000–2015. Sprzedaż dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej została przedstawiona na tle sprzedaży innych prac. Zwrócono uwagę na artystów współczesnych, których dzieła uzyskały najwyższą wartość sprzedaży aukcyjnej w ostatnich sezonach aukcyjnych.
Dowiedziono empirycznie, że rynek sztuki nowoczesnej i współczesnej na świecie dynamicznie się rozwija. Na podstawie zebranych danych wysunięto wniosek o szybkim i intensywnym wzroście wartości sprzedaży dzieł sztuki współczesnej w transnarodowych domach aukcyjnych Sotheby’s i Christie’s.

SŁOWA KLUCZOWE

sztuka, rynek sztuki, aukcje dzieł sztuki, sztuka nowoczesna, sztuka współczesna, analiza dynamiczna rynku, analiza rynku sztuki

JEL

C1, F6, Z11

BIBLIOGRAFIA

Annku, M. F., Adu-Agyem, J. (2012). The Impact of Globalization on the Arts in Contemporary Ghana, Ghana Mining Journal, (13), 86–91.

Artprice. (2016). The Contemporary Art Market Report 2016. Pobrane z: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2016/contemporary-art-market-2016.

Artprice. (2017). The Contemporary Art Market Report 2017. Pobrane z: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2017.

Artprice. (2018). The Contemporary Art Market Report 2018. Pobrane z: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2018.

Artprice. (2019). The Contemporary Art Market Report 2019. Pobrane z: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2019.

ArtTactic. (2017). The South Asian Art Market Report 2017. Pobrane z: https://arttactic.com/product/south-asian-art-market-report-2017.

Chilvers, I., Glaves-Smith, J. (2009). A Dictionary of Modern and Contemporary Art. Oxford, New York: Oxford University Press.

Codignola, F. (2006). Global Market and Contemporary Art. Symphonya – Emerging Issues in Management, (2), 73–93. DOI: 10.4468/2006.2.06codignola.

Crosthwaite, P. (2011). What a Waste of Money: Expenditure, the Death Drive, and the Contemporary Art Market. New Formations, (72), 80–93. DOI: 10.3898/NEWF.72.06.2011.

Dziamski, G. (2016). Polityka globalnego świata sztuki. Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, (21), 20–34.

Eigner, S. (2010). Art of the Middle East: Modern and Contemporary Art of the Arab World and Iran. London, New York: Merrell.

Enwezor, O., Okeke-Agulu, C. (red.). (2009). Contemporary African Art since 1980. Bologna: Damiani.

Fialho, A. L. (red.). (2014). The Contemporary Art Market in Brazil. Sectorial Study. Pobrane z: https://latitudebrasil.org/media/uploads/publicacoes/issuu/4-latitude-sect.pdf.

Horowitz, N. (2010). Art of the deal: Contemporary art in a global financial market. Princeton: Princeton University Press.

Ivanova, V. (2016). Contemporary Art and Financialization: Two Approaches. Finance and Society, 2(2), 127–137. DOI: 10.2218/finsoc.v2i2.1726.

Jyrämä, A. (1999). Contemporary Art Markets: Structure and Strategies. A Study on Art Galleries in Finland, Sweden, France, and Great Britain. Acta Universitatis Oeconomicae Helsingiensis. A, 160.

Lincot, E. (2004). Contemporary Chinese Art under Deng Xiaoping. China Perspectives, (53). DOI: 10.4000/chinaperspectives.2952.

Minissale, G. (2013). The Psychology of Contemporary Art. Cambridge: Cambridge University Press.

Moreau, N., Sagot-Duvauroux, D. (2012). Four Business Models in Contemporary Art. International Journal of Arts Management, 14(3), 44–56.

Pawłowska, A. (2015). African Contemporary Art and the Curatorial Turn. Art Inquiry. Recherches sur les arts, 17(26), 219–237.

Robertson, J., McDaniel, C. (2010). Themes of contemporary art: Visual art after 1980. New York: Oxford University Press.

Siva Kumar, R. (1999). Modern Indian Art: A Brief Overview. Art Journal, 58(3), 14–21. DOI: 10.2307/777856.

Stallabrass, J. (2004). Contemporary Art. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Stoller, P. (2003). Circuits of African Art / Paths of Wood: Exploring an Anthropological Trail. Anthropological Quarterly, 76(2), 207–234. DOI: 10.1353/anq.2003.0031.

Turner, C. (2017). Art and Social Change: Contemporary Art in Asia and the Pacific. Canberra: Pandanus Online Publications, The Australian National University.

Velthuis, O. (2014). The Impact of Globalization on the Contemporary Art Market: The Traditional Gallery Model at Risk. W: A. M. Dempster (red.), Risk and Uncertaincy in the Art World. London: Bloomsbury.

Xianting, L. (1993). Major Trends in the Development of Contemporary Chinese Art. W: V. C. Doran (red.), China’s New Art: Post-1989. Hong Kong: Hanart TZ Gallery.

Yogev, T. (2009). The Social Construction of Quality: Status Dynamics in the Market for Contemporary Art. Socio-Economic Review, 8(3), 511–536. DOI: 10.1093/ser/mwp030.

Zorloni, A. (2013). The Economics of Contemporary Art. Markets, Strategies and Stardom. Milan: Springer.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0