Andrzej Młodak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Girosi, F., King, G. (2008). Demographic forecasting. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Keilman, N. (1986). The unpredictability of population trends. Impact Assessment, 4(3–4), 49–80. DOI: 10.1080/07349165.1986.9725778.

Keyfitz, N., Caswell, H. (2005). Applied mathematical demography. New York: Springer Science + Business Media.

Pflaumer, P. (2015). Estimations of the Roman life expectancy using Ulpian’s Table. JSM Proceedings, Social Statistics Section. Alexandria, VA: American Statistical Association, 2666–2680. DOI: 10.17877/DE290R-16456.

Rogers, A. (1976). Demometrics of migration and settlement. Pobrane z: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/616/.

Smith, D. P., Keyfitz, N. (2012). Mathematical demography: selected papers. Berlin – Heidelberg – New York: Springer.

Winkler, W. (1963). Von der Demographie zur Demometrie. Metrika, 6(1), 187–198. DOI: 10.1007/BF02613367.

Winkler, W. (1969). Demometrie. Berlin: Duncker & Humblot.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0