Jolanta Szutkowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki. (2015). Pobrane z: http://www.wzieu.pl/zn/852/ZN_852.pdf.

Gierańczyk, W., Leszczyńska, A. (2019). Ujęcie szczęścia w wielowymiarowych badaniach jakości życia. Wiadomości Statystyczne, (1), 52–67.

Kotzeva, M. (2018). From Big Data to_trusted Smart Statistics. Prezentacja Power Point na spotkaniu BDES w Sofii. Pobrane z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/images/a/a9/BDES_2018_Mariana_Kotzeva_From_Big_Data_to_trusted_Smart_Statistics.pdf.

OECD. (2018). Podręcznik Frascati 2015. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Warszawa: GUS.

Olender-Skorek, M. (2017). Czwarta rewolucja przemysłowa a wybrane aspekty teorii ekonomii. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, (3). DOI: 10.15584/nsawg.2017.3.3.

Rozkrut, D. (2018). Big Data in official statistics. Where has the velocity gone? Prezentacja Power Point na spotkaniu BDES w Sofii. Pobrane z: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/essnetbigdata/images/e/e3/BDES_2018_Dominik_Rozkrut_Keynote_speech.pdf.

Stefanowicz, B. (2013). Informacja. Wiedza. Mądrość. Warszawa: GUS.

Toffler, A. (1986). Trzecia fala. Warszawa: PIW.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0