Jacek Maślankowski https://orcid.org/0000-0003-0357-2736 , Łukasz Brzezicki https://orcid.org/0000-0002-0761-1109
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Szkoły wyższe w coraz większym stopniu stosują różnorodne metody i narzędzia marketingowe, które zaczynają decydować o sukcesie oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Do nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem oraz prowadzenia innych działań marketingowych coraz częściej wykorzystują m.in. media społecznościowe, umożliwiające im aktywne kreowanie swojego wizerunku. Celem podjętego badania jest zastosowanie narzędzi i metod big data do pomiaru aktualnego stanu wykorzystania mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym. Z analiz przeprowadzonych w I kwartale 2019 r. wynika, że duże szkoły wyższe (zgodnie z przyjętym podziałem – 1696 studentów i więcej) w największym stopniu wykorzystują serwisy społecznościowe w celu publikowania bieżących informacji. Odsetek uczelni średnich (223–1695 studentów) i małych (do 222 studentów) posiadających konto w mediach społecznościowych jest znacznie mniejszy. Media społecznościowe służą uczelniom przede wszystkim do promowania organizowanych przez siebie wydarzeń.

SŁOWA KLUCZOWE

szkoły wyższe, media społecznościowe, big data

JEL

I21, I23, M31, M37, C55

BIBLIOGRAFIA

Agasisti, T., Bowers, A. J. (2017). Data Analytics and Decision-Making in Education: Towards the Educational Data Scientist as a Key Actor in Schools and Higher Education Institutions. W: G. Johnes, J. Johnes, T. Agasisti, L. López-Torres (red.), Handbook of Contemporary Education Economics (s. 184–210). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Asghar, M. Z., Kundi, F. M., Ahmad, S., Khan, A., Khan, F. (2018). T-SAF: Twitter sentiment analysis framework using a hybrid classification scheme. Expert Systems, 35(1). DOI: 10.1111/exsy.12233.

Brzezicki, Ł. (2017). Efektywność działalności dydaktycznej polskiego szkolnictwa wyższego. Wiadomości Statystyczne, (11), 56–73.

Brzezicki, Ł. (2019). Przegląd badań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego prowadzonych za pomocą różnorodnych metod ilościowych. Zarządzanie Publiczne, 2(46), 189–200.

Calderón, C. A., Mohedano, F. O., Álvarez, M., Marino, M. V. (2019). Distributed Supervised Sentiment Analysis of Tweets: Integrating Machine Learning and Streaming Analytics for Big Data Challenges in Communication and Audience Research. EMPIRIA: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 42, 113–136.

Celoch, A. (2015). Rola marketingowego zarządzania szkołą wyższą w aspekcie zmian na rynku usług edukacyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 49(1), 35–42.

Chopra, M., Mahapatra, C. (2019). Implementing Big Data Analytics Through Network Analysis Software Applications in Strategizing Higher Learning Institutions. W: M. Mittal, V. Balas, L. Goyal, R. Kumar (red.), Big Data Processing Using Spark in Cloud. Studies in Big Data (s. 123–142). Singapore: Springer.

Christensen, K., Norskov, S., Frederiksen, L., Scholderer, J. (2017). In Search of New Product Ideas: Identifying Ideas in Online Communities by Machine Learning and Text Mining. Creativity & Innovation Management, 26(1), 17–30. DOI: 10.1111/caim.12202.

Daas, P., Puts, M., Buelens, B., van den Hurk, P. A. M. (2015). Big Data as a Source for Official Statistics. Journal of Official Statistics, 31(2), 249–262.

Daniel, B. (2014). Big Data and analytics in higher education: Opportunities and challenges. British Journal of Educational Technology, 46(5), 904–920.

Daniel, B. K. (2017). Big Data in Higher Education: The Big Picture. W: B. K. Daniel (red.), Big Data and Learning Analytics in Higher Education. Current Theory and Practice (s. 19–28). Springer.

Ghazaryan, G., Dubovyk, O., Löw, F., Lavreniuk, M., Kolotii, A., Schellberg, J., Kussul, N. (2018). A rule-based approach for crop identification using multi-temporal and multi-sensor phenological metrics. European Journal of Remote Sensing, 51(1), 511–524. DOI: 10.1080 /22797254.2018.1455540.

Gopalakrishnan, K., Khaitan, S. K. (2017). Text Mining Transportation Research Grant Big Data: Knowledge Extraction and Predictive Modeling Using Fast Neural Nets. International Journal for Traffic & Transport Engineering, 7(3), 354–367. DOI: 10.7708/ijtte.2017.7(3).06.

GUS. (2018). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kulczycki, E. (2012). Wykorzystanie mediów społecznościowych przez akademickie uczelnie wyższe w Polsce. Badania w formule otwartego notatnika. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji (s. 89–109). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.

Maślankowski, J. (2015). Analiza jakości danych pozyskiwanych ze stron internetowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 38, 167–177.

Mohamad, S. K., Tasir, Z. (2013). Educational data mining: A review. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 97, 320–324.

OECD. (2013). The State of Higher Education 2013. Paris: OECD.

Pabian, A. (2002). Promocja szkoły wyższej. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(20), 138–144.

Pabian, A. (2016). Komunikacja marketingowa uczelni jako szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Marketing i Zarządzanie, 4(45), 193–201.

Paswan, A. (2018). Social Media Marketing Strategies. DAWN: Journal for Contemporary Research in Management, 5(1), 8–11.

Pluta-Olearnik, M. (2015a). Umiędzynarodowienie marketingu w sektorze edukacji i badań. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 18(4), 77–96.

Pluta-Olearnik, M. (2015b). Umiędzynarodowienie komunikacji uczelni w wirtualnej przestrzeni. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, 171–181.

Ray, S., Saeed, M. (2018). Applications of Educational Data Mining and Learning Analytics Tools in Handling Big Data in Higher Education. W: M. Alani, H. Tawfik, M. Saeed, O. Anya (red.), Applications of Big Data Analytics (s. 135–160). Cham: Springer.

Rowan-Kenyon, H. T., Martínez Alemán, A. M., Gin, K., Blakeley, B., Gismondi, A., Lewis, J., McCready, A., Zepp, D., Knight, S. (2016). Social Media in Higher Education. ASHE Higher Education Report, 42(5), 7–128.

Salmi, J. (2015). Evidence-Based Policies in Higher Education: Data Analytics, Impact Assessment and Reporting [Overview Paper]. W: A. Curaj, L. Matei, R. Pricopie, J. Salmi, P. Scott (red.), The European Higher Education Area. Between Critical Reflections and Future Policies (s. 807–813). Cham: Springer.

Venciute, D. (2018). Social Media Marketing – from Tool to Capability. Management of Organizations: Systematic Research, 79(1), 131–145.

Wasiluk, A., Markowska, E. (2015). Wpływ działań promocyjnych na wybór uczelni przez maturzystów. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3, 98–109.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0