Natalia Gromek https://orcid.org/0000-0001-7490-1336
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Nadwaga i otyłość należą do chorób cywilizacyjnych XXI w. Powszechność tych chorób uzasadnia potrzebę identyfikacji czynników wpływających na nieprawidłową masę ciała. Celem badania jest ustalenie skali zjawiska nadwagi i otyłości w krajach europejskich oraz czynników, które mogą mieć wpływ na nieprawidłową masę ciała. Rozpatrywano czynniki społeczno- ekonomiczne, spożycie owoców i warzyw, spożycie cukru i tłuszczów, palenie tytoniu i spożycie alkoholu, długość snu i czas spędzany przed telewizorem, dostarczaną dawkę energetyczną oraz poziom aktywności fizycznej. Posłużono się wskaźnikiem BMI – podstawowym wyznacznikiem prawidłowej masy ciała. W analizie wykorzystano dane z OECD za lata 2013– 2015 i Eurostatu za 2014 r.
Korelacja Spearmana wykazała istotne statystycznie, silne zależności między zmiennymi objaśniającymi (tzn. między spożyciem owoców per capita a spożyciem tłuszczów per capita, spożyciem tłuszczów per capita a zarobkami per capita, zarobkami per capita a systematycznym uprawianiem sportu, spożyciem tłuszczów per capita a poziomem wykształcenia oraz między poziomem wykształcenia a spożyciem warzyw i owoców per capita). Na podstawie analizy czynnikowej stwierdzono, że w krajach europejskich wpływ na zbyt wysoką masę ciała ma brak aktywności fizycznej.

SŁOWA KLUCZOWE

nadwaga, otyłość, analiza czynnikowa, korelacja Spearmana

JEL

I12, I19, C38, D19, C49

BIBLIOGRAFIA

Carter, P. J., Taylor, B. J., Williams, S. M., Taylor, R. W. (2011). Longitudinal analysis of sleep in relation to BMI and body fat in children: the FLAME study. BMJ, 342(d2712). DOI: 10.1136 /bmj.d2712.

CDC. (2018). NHANES Questionnaires, Datasets, and Related Documentation. Pobrane z: https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/Default.aspx (dostęp: 12.01.2020).

Chiolero, A., Jacot-Sadowski, I., Faeh, D., Paccaud, F., Cornuz, J. (2007). Association of Cigarettes Smoked Daily with Obesity in a General Adult Population. Obesity, 15(5), 1311–1318. DOI: 10.1038/oby.2007.153.

Courtemanche, C., Tchernis, R., Ukert, B. (2018). The effect of smoking on obesity: Evidence from a randomized trial. Journal of Health Economics, (57), 31–44. DOI: 10.1016/j.jhealeco.2017.10.006.

Devaux, M., Sassi, F., Church, J., Cecchini, M., Borgonovi, F. (2011). Exploring the Relationship Between Education and Obesity. OECD Journal: Economic Studies, (1), 121–159. DOI: 10.1787/eco_studies-2011-5kg5825v1k23.

Eurostat. (2018). Your key to European statistics. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings (dostęp: 28.02.2018).

Hill, C., Weir, B. W., Fuentes, L. W., Garcia-Alvarez, A., Anouti, D. P., Cheskin, L. J. (2018). Relationship Between Weekly Patterns of Caloric Intake and Reported Weight Loss Outcomes: Retrospective Cohort Study. JMIR Mhealth Uhealth, 6(4). DOI: 10.2196/mhealth.8320.

Jebb, S. A., Prentice, A. M. (1995). Obesity in Britain: gluttony or sloth? BMJ, 311(437), 437–439. DOI: 10.1136/bmj.311.7002.437.

Lissowski, G., Haman, J., Jasiński, M. (2011). Podstawy statystyki dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Martín, I. S. M., Vilar, E. G., Barato, V. P. (2016). Exercise and Body Mass Index: are those two parameters related in adults? Journal of Negative & No Positive Results, 1(1), 36–41. DOI: 10.19230/jonnpr. 2016.1.1.935.

NIDDK. (2015). Health Risks of Being Overweight. Pobrane z: https://www.niddk.nih.gov/health-information/weight-management/health-risks-overweight (dostęp: 14.04.2019).

O’Donovan, G., Stamatakis, E., Hamer, M. (2018). Associations between alcohol and obesity in more than 100 000 adults in England and Scotland. British Journal of Nutrition, 119(2), 222–227. DOI: 10.1017/S000711451700352X.

OECD. (2010). Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat. Pobrane z: https://www.oecd.org/els/health-systems/46004918.pdf (dostęp: 28.02.2018).

OECD. (2017a). OECD Health Statistics 2017. Pobrane z: http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm (dostęp: 28.02.2018).

OECD. (2017b). Health at a Glance 2017. Pobrane z: https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-2017-Chartset.pdf (dostęp: 28.02.2018).

OECD. (2017c). Educational attainment and labour – force status. Pobrane z: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_NEAC (dostęp: 28.02.2018).

OECD. (2019). Time Use. Pobrane z: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIME_USE (dostęp: 28.10.2018).

Shaper, A. G., Wannamwthee, S. G. (2003). Alcohol, body weight, and weight gain in middle-aged men. The American Journal of Clinical Nutrition, 77(5), 1312–1317. DOI: 10.1093/ajcn/38.4.591.

WHO. (2010). Global Database on Child Growth and Malnutrition. Pobrane z: https://www.who.int/nutgrowthdb/publications/overweight_obesity/en/ (dostęp: 12.01.2020).

WHO. (2017a). Obesity and overweight. Pobrane z: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight (dostęp: 28.10.2019).

WHO. (2018). Obesity. Pobrane z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity (dostęp: 14.04.2019).

WHO. (2019). Body mass index – BMI. Pobrane z: http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bm (dostęp: 17.04.2019).

Yu, Z. M., DeClercq, V., Cui, Y., Forbes, C., Grandy, S., Keats, M., Parker, L., Sweeney, E., Dummer, T. J. B. (2018). Fruit and vegetable intake and body adiposity among populations in Eastern Canada: the Atlantic Partnership for Tomorrow’s Health Study. BMJ Open, 8(e018060). DOI: 10.1136/bmjopen-2017-018060.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0