Piotr Matuszak https://orcid.org/0000-0003-4572-3168
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania przedstawionego w artykule jest ocena związku między pracą tymczasową w niepełnym wymiarze wykonywaną przez mężczyzn a płacą, jaką otrzymują oni w ciągu pierwszych pięciu i dziesięciu lat od momentu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W analizie empirycznej posłużono się danymi dotyczącymi niemieckiego rynku pracy pochodzącymi z Panelu Społeczno-Ekonomicznego za lata 1984–2014. Zastosowano estymator z efektami stałymi, który rozwiązuje problem nieobserwowalnej heterogeniczności poprzez transformację wewnątrzgrupową. Wyniki wskazują, że doświadczenie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy wiąże się z niższym przyszłym wynagrodzeniem – dodatkowy rok pracy w niepełnym wymiarze w okresie ostatnich dwóch do pięciu lat prowadzi do obniżenia płacy średnio o 4,4% w porównaniu z doświadczeniem pracy w pełnym wymiarze. Jednak po pięciu latach zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy związek ten jest już nieistotny statystycznie. Wyniki są stabilne przy różnych specyfikacjach modeli. Wykazano, że odwrotna zależność między pracą w niepełnym wymiarze a przyszłą płacą ma związek z doświadczeniem zatrudnienia w zawodach wymagających niskich i średnich kwalifikacji. Jednocześnie doświadczenie pracy w niepełnym wymiarze jest mniej niekorzystne dla przyszłego wynagrodzenia niż okresy braku zatrudnienia.

SŁOWA KLUCZOWE

niepełny wymiar czasu pracy, płaca, niemiecki rynek pracy

JEL

C33, J24, J31

BIBLIOGRAFIA

Biewen, M., Fitzenberger, B., de Lazzer, J. (2018). The role of employment interruptions and parttime work for the rise in wage inequality. IZA Journal of Labor Economics, 7(1), 1–34. https://doi.org/10.1186/s40172-018-0070-y

Blundell, R., Dias, M. C., Meghir, C., Shaw, J. (2016). Female Labor Supply, Human Capital, and Welfare Reform. Econometrica, 84(5), 1705–1753. https://doi.org/10.3982/ECTA11576

Bollé, P. (1997). Part-time work: Solution or trap?. International Labour Review, 136(4), 557–579. https://www.ilo.org/public/english/revue/articles/97-4.htm

Breusch, T. S., Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239–253. https://www.jstor.org/stable/2297111

Buddelmeyer, H., Mourre, G., Ward-Warmedinger, M. (2005). Part-Time Work in EU Countries – Labour Market Mobility, Entry and Exit (ECB Working Paper No. 460). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp460.pdf

Connolly, S., Gregory, M. (2008). Moving down: women’s part-time work and occupational change in Britain 1991–2001. The Economic Journal, 118(526), 52–76. https://doi.org/10.1111/j.14680297.2007.02116.x

Connolly, S., Gregory, M. (2009). The Part-time Pay penalty: Earnings Trajectories of British Women. Oxford Economic Papers, 61, 76–97. https://doi.org/10.1093/oep/gpn043

Farber, H. S. (1999). Alternative and Part-Time Employment Arrangements as a Response to Job Loss. Journal of Labour Economics, 17(S4), 142–169. https://doi.org/10.1086/209946

Fitzenberger, B., Steffes, S., Strittmatter, A. (2016). Return-to-job during and after parental leave. The International Journal of Human Resource Management, 27(8), 803–831. https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1037328

Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. https://www.jstor.org/stable/1913827

Hirsch, B. T. (2005). Why Do Part-Time Workers Earn Less? The Role of Worker and Job Skills. ILR Review, 58(4), 525–551. https://doi.org/10.1177/001979390505800401

Kyyrä, T., Arranz, J. M., García-Serrano, C. (2017). Does Part-Time Work Help Unemployed Workers to Find Full-Time Work?. Evidence from Spain (IZA Working Papers No. 10770). http://ftp.iza.org/dp10770.pdf

Manning, A., Petrongolo, B. (2008). The part-time penalty for women in Britain. The Economic Journal, 118(526), 28–51. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2007.02115.x

Mansson, J., Ottosson, J. (2011). Transitions from part-time unemployment: Is part-time work a dead end or a stepping stone to the labour market?. Economic and Industrial Democracy, 32(4), 569–589. https://doi.org/10.1177/0143831X10387836

Nelen, A., de Grip, A. (2009). Why Do Part-time Workers Invest Less in Human Capital than Full-timers?. Labour, 23(s1), 61–83. https://doi.org/10.1111/j.1467-9914.2008.00439.x

OECD. (2012). Settling In: OECD Indicators of Immigrant Integration 2012. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264171534-en

OECD. (2016). OECD Labour Force Statistics 2015. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/oecd_lfs-2015-en

OECD. (2019). OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9ee00155-en

Paul, M. (2016). Is There a Causal Effect of Working Part-Time on Current and Future Wages?. The Scandinavian Journal of Economics, 118(3), 494–523. https://doi.org/10.1111/sjoe.12157

Tam, M. (1997). Part-Time Employment: A Bridge or a Trap?. Aldershot: Avebury.

Wagner, G. G., Frick, J. R., Schupp, J. (2007). The German Socio-Economic Panel Study (SOEP) Scope, Evolution and Enhancements. Schmollers Jahrbuch: Journal of Applied Social Science Stu dies/Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 127(1), 139–169. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1028709

Wooldridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny