Jan Kordos
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Berdowski, J. B. (2014). Zintegrowany system zarządzania jakością. Warszawa: Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna.

Birkinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. J. (2008). Management Innovation. Academy of Management Review, 33(4), 825–845. Pobrane z: http://faculty.london.edu/jbirkinshaw/assets/documents/5034421969.pdf.

Eurostat. (1996). The Future of European Social Statistics: Use of Administrative Registers and Dissemination Strategies. Luxembourg: Eurostat.

Eurostat. (2007). Handbook on Data Quality Assessment: Methods and Tools. Luxembourg: Eurostat.

Eurostat. (2009). Handbook on Quality Report. Luxembourg: Eurostat.

Eurostat. (2013). Handbook on improving quality by analysis of process variables. Luxembourg: Eurostat.

GUS. (2011). Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2012a). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2012b). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2016). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013–2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, US Szczecin. (2017). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014–2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Kordos, J. (2019). Pomiar i wykorzystanie innowacji. Czwarte wydanie Podręcznika Oslo. Wiadomości Statystyczne, 64(4), 85–88.

OECD. (2009). Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264056213-en.

OECD. (2010). Measuring Innovation: A New Perspective. Paris: OECD Publishing. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264059474-en.

OECD. (2015). The Innovation Imperative: Contributing to Productivity, Growth and Well-Being.Paris: OECD Publishing. DOI: https:/doi.org/10.1787/9789264239814-en.

OECD. (2016). System innovation. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. DOI: https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-9-en.

OECD, Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. Paris, Luxembourg: OECD Publishing – Eurostat. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en.

Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.

Szreder, M. (2017). Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji. Wiadomości Statystyczne, 62(7), 5–17.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0