Andrzej Młodak
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

BIBLIOGRAFIA

Bartoszewicz, J. (1996). Wykłady ze statystyki matematycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Blomberg, S. P. (2014). Power Analysis Using R. Semantic Scholar. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/2b85/0bb035e93663f835a5453c4f02ae55ac65da.pdf.

Hughes, J. (2017). Simulating Power with the paramtest Package. The Comprehensive R Archive Network (R–CRAN). Pobrane z: https://cran.r-project.org/web/packages/paramtest/vignettes/Simulating-Power.html.

Kordos, M. (1994). Wykłady z historii matematyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Ostasiewicz, W. (2012). Myślenie statystyczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business Polska.

R Core Team (2019). R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Pobrane z: https://www.R-project.org/.

de Waal, T., Pannekoek, J., Scholtus, S. (2011). Handbook of Statistical Data Editing and Imputation. New Jersey: John Wiley & Sons. DOI: 10.1002/9780470904848.

Wang, C. (2014). Asymptotic power of likelihood ratio tests for high dimensional data. Statistics & Probability Letters, 88, 184–189.

Zieliński, R. (1990). Siedem wykładów wprowadzających do statystyki matematycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0