Małgorzata Skrzek-Lubasińska https://orcid.org/0000-0003-0162-1311
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Głównym celem badania opisanego w artykule jest ustalenie skali zjawiska samozatrudnienia hybrydowego w Polsce w latach 2013–2017 oraz jego korelacji ze wskaźnikami koniunktury gospodarczej i rynku pracy. Główne pytanie badawcze dotyczyło tego, czy w czasie poprawy koniunktury gospodarczej i sytuacji na rynku pracy liczba samozatrudnionych hybrydowo spada, np. ze względu na możliwość podjęcia satysfakcjonującej finansowo pracy najemnej, czy też przeciwnie – rośnie.
Przedstawiono definicje pojęcia samozatrudnienie hybrydowe (inaczej: przedsiębiorczość hybrydowa) oraz jego klasyfikacje w literaturze naukowej i badaniach empirycznych. Zaprezentowano będące w dyspozycji ZUS dane dotyczące tego zjawiska w latach 2013–2017 oraz dynamikę zmian liczby samozatrudnionych hybrydowo w Polsce, a także zbadano zależność tej dynamiki od wskaźników koniunktury i wskaźników sytuacji na rynku pracy. Z badania wynika, że liczba samozatrudnionych hybrydowo w Polsce jest bardziej zależna od wskaźników sytuacji na rynku pracy niż bezpośrednio od wskaźników koniunktury. Może to oznaczać, że większość samozatrudnionych hybrydowo traktuje własną jednoosobową działalność gospodarczą jako źródło dodatkowego dochodu, a nie rozwijanie firmy, która miałaby się stać podstawową działalnością zawodową.

SŁOWA KLUCZOWE

samozatrudnienie, samozatrudnienie hybrydowe, przedsiębiorczość hybrydowa, rynek pracy, jednoosobowa działalność gospodarcza

JEL

F66, J2, L2, O1

BIBLIOGRAFIA

Battilana, J., Lee, M., Walker, J., Dorsey, C. (2012). In Search of the Hybrid Ideal. Stanford Social Innovation Review, 10(3), 51–55.

Bögenhold, D., Klinglmair, A. (2016a). Entrepreneurship and hybrid self-employment. W: D.

Bögenhold, J. Bonnet, M. Dejardin, D. Garcia Pérez de Lema (red.), Contemporary entrepreneurship: multidisciplinary perspectives on innovation and growth (s. 127–140). Cham: Springer.

Bögenhold, D., Klinglmair, A. (2016b). Independent work, modern organizations and entrepreneurial labor: Diversity and hybridity of freelancers and self-employment. Journal of Management & Organization 22(6), 843–858. DOI: https://doi.org/10.1017/jmo.2016.29.

Bögenhold, D., Klinglmair, R., Kandutsch, F. (2017). Solo Self-Employment, Human Capital and Hybrid Labour in the Gig Economy. Foresight and STI Governance, 11(4), 23–32. DOI: 10.17323/2500-2597.2017.4.23.32.

Burke, A., Fitzroy, F., Nolan, M. (2008). What makes a Die-Hard Entrepreneur? Trying, or Persisting in Self-employment. Small Business Economics, 31, 93–115. DOI:) 10.1007/s11187-007-9086-6.

Carter, N. M., Gartner, W. B., Shaver, K. G., Gatewood, E. J. (2003). The career reasons of nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(1), 13–39. DOI: 10.1016/S0883-9026(02)00078-2.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Folta, T. B. (2007). Uncertainty rules the day. Strategic Entrepreneurship Journal, 1, 97–99. DOI: https://doi.org/10.1002/sej.7.

Folta, T. B., Delmar, F., Wennberg, K. (2010). Hybrid entrepreneurship. Management Science, 56(2), 253–269. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.1090.1094.

Fowler, A. (2000). NGDOs as a moment in history: Beyond aid to social entrepreneurship or civic innovation? Third World Quarterly, 21(4), 637–654. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/713701063.

Giones, F., Zhou, Z., Miralles, F., Katzy, B. (2013). From Ideas to Opportunities: Exploring the Construction of Technology-Based Entrepreneurial Opportunities. Technology Innovation Management Review, 3(6), 13–20.

GUS. (1999). Rocznik statystyczny rolnictwa 1998. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2018). Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Jain, S., George, G., Maltarich, M. (2009). Academics or entrepreneurs? Investigating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity. Research Policy, 38(6) 922–935. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2009.02.007.

Muehlberger, U., Pasqua, S. (2006). The ”continuous collaborators” in Italy: hybrids between employment and self-employment?. Torino: Centre for Household, Income, Labour and Demographic economics, CHILD Working Papers.

Nicholls, A. (red.). (2008). Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. Oxford: Oxford University Press.

Nicolaou, N., Birley, S. (2003). Social networks in organizational emergence: The university spinout phenomenon. Management Science, 49(12), 1702–1725. DOI: https://doi.org/10.1287/mnsc.49.12.1702.25116.

Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (1997). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Parker, S. C. (1996). A time series model of self-employment under uncertainty. Economica, 63(251), 459–475.

Parker, S. C. (2005). The Economics of Entrepreneurship: What We Know and What We Don’t, Foundations and Trends in Entrepreneurship, 1(1), 1–54 DOI: http://dx.doi.org/10.1561/0300000001.

Petrova, K. (2012). Part-Time Entrepreneurship and Financial Constraints: Evidence from the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics. Small Business Economics, 39(2), 473–493. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-010-9310-7.

Raffiee, J., Feng, J. (2014). Should I quit my Job? A hybrid path to entrepreneurship. Academy of Management Journal, 57(4), 936–963. DOI: https://doi.org/10.5465/amj.2012.0522.

Schulz, M., Urbig, D., Procher, V. (2016). Hybrid entrepreneurship and public policy: The case of firm entry deregulation. Journal of Business Venturing, 31(3), 272–286. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2016.01.002.

Schulz, M., Urbig, D., Procher, V. (2017). The Role of Hybrid Entrepreneurship in Explaining Multiple Job Holders’ Earnings Structure. Journal of Business Venturing Insights, 7, 9–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2016.12.002.

Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.

Solesvik, M. Z. (2017). Hybrid Entrepreneurship: How and Why Entrepreneurs Combine Employment with Self-Employment. Technology Innovation Management Review, 7(3), 33–41. Pobrane z: http://timreview.ca/article/1063.

Strohmeyer, R., Tonoyan, V. (2006). Working part- or full-time? The impact of welfare-state institutions on atypical work forms. W: M. Dowling, J. Schmude, Empirical Entrepreneurship Research in Europe (s.112–134). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Thorgren, S., Nordström, C., Wincent, J. (2014). Hybrid Entrepreneurship: The Importance of Passion. Baltic Journal of Management, 9(3), 314–329.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0