Fryderyk Mirota https://orcid.org/0000-0002-6091-8986
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W literaturze dotyczącej transakcyjnej rezerwy płynności przedsiębiorstw można zaobserwować istotne zróżnicowanie oszacowań parametru odzwierciedlającego dynamikę dostosowań badanej wielkości do jej optymalnego poziomu. Część wyników może być obarczona efektem selekcji publikacji. Prace, których rezultaty wpisują się wyraźnie w nurt teorii ekonomicznych, mogą być preferowane przez autorów i recenzentów, a w konsekwencji wyniki z tego obszaru — częściej publikowane. Celem artykułu jest zweryfikowanie występowania efektu selekcji publikacji w opracowaniach dotyczących transakcyjnej rezerwy płynności przedsiębiorstw oraz zbadanie źródeł heterogeniczności oszacowań parametru mówiącego o dynamice dostosowań zasobów gotówkowych. W opracowaniu wykorzystano metaanalizę, pozwalającą na zbiorczą analizę rezultatów pochodzących z niezależnych badań. Umożliwia ona weryfikację występowania efektu selekcji publikacji oraz objaśnienie niejednorodności wyników prezentowanych w artykułach naukowych. Badanie przeprowadzono na podstawie danych wtórnych (informacje o oszacowaniach 402 regresji) pochodzących z 58 opracowań opublikowanych w latach 2003—2017. Do modelowania użyto metody Bayesian Model Averaging. Wykazano, że w przypadku rozpatrywanego zagadnienia efekt selekcji publikacji nie występuje. Na zróżnicowanie oszacowań odzwierciedlających dynamikę procesu dostosowań zasobów gotówkowych istotnie wpływają charakterystyki związane ze zbiorem danych wykorzystanym w badaniu, specyfikacją oraz estymacją modelu. Determinujący jest m.in. dobór metody estymacji, długość okresu objętego analizą oraz charakterystyki otoczenia rynkowego badanych podmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE

transakcyjna rezerwa płynności, metaanaliza, efekt selekcji publikacji

JEL

C83, G30, G32

BIBLIOGRAFIA

Al-Amarneh, A. (2015). Corporate Cash Holdings and Financial Crisis: Evidence from Jordan. International Business Research, 8(5), 212—222.

Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity of cash. The Journal of Finance, 59(4), 1777—1804.

Ang, J., Smedema, A. (2011). Financial flexibility: Do firms prepare for recession? Journal of Corporate Finance, 17(3), 774—787.

Bates, T. W., Chang, C. H., Chi, J. D. (2018). Why has the value of cash increased over time? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(2), 749—787.

Bates, T. W., Kahle, K. M., Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance, 64(5), 1985—2021.

Brown, J. R., Petersen, B. C. (2011). Cash holdings and R & D smoothing. Journal of Corporate Finance, 17(3), 694—709.

Chang, L., Deng, K., Wang, X. (2016). The dynamic speed of cash-holding adjustment in a transition economy: A new approach and evidence. Emerging Markets Finance and Trade, 52(2), 434—448.

Chen, N., Yo, S. (2012). Government deficits and corporate liquidity. Asian Economic and Financial Review, 2(1), 59—75.

Couderc, N. (2006). Corporate Cash Holdings: Financial Determinants and Corporate Governance, Revenue Economique, 57, 485–496.

Demena, B. A., van Bergeijk, P. A. (2017). A meta-analysis of FDI and productivity spillovers in developing countries. Journal of Economic Surveys, 31(2), 546—571.

Denis, D. J. (2011). Financial flexibility and corporate liquidity. Journal of Corporate Finance, 17(3), 667—674.

Dimos, C., Pugh, G. (2016). The effectiveness of R & D subsidies: A meta-regression analysis of the evaluation literature. Research Policy, 45(4), 797—815.

Doucouliagos, H., Laroche, P. (2009). Unions and Profits: A Meta-Regression Analysis. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 48(1), 146—184.

Doucouliagos, C., Stanley, T. D. (2013). Are all economic facts greatly exaggerated? Theory competition and selectivity. Journal of Economic Surveys, 27(2), 316—339.

Eicher, T. S., Papageorgiou, C., Raftery, A. E. (2011). Default priors and predictive performance in Bayesian model averaging, with application to growth determinants. Journal of Applied Econometrics, 26(1), 30—55.

Elsas, R., Florysiak, D. (2015). Dynamic capital structure adjustment and the impact of fractional dependent variables. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 50(5), 1105—1133.

Feldkircher, M., Zeugner, S. (2009). Benchmark priors revisited: on adaptive shrinkage and the supermodel effect in Bayesian model averaging (IMF Working Papers 09/202). Pobrane z: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Benchmark-Priors-Revisited-On-Adaptive-Shrinkage-and-the-Supermodel-Effect-in-Bayesian-Model-23292.

Ferreira, M. A., Vilela, A. S. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10(2), 295—319.

Fidler, S. (2012). Firms’ Cash Hoarding Stunts Europe. Pobrane z: https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304724404577297610717362138.

Flannery, M. J., Hankins, K. W. (2013). Estimating dynamic panel models in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 19, 1—19.

Gao, H., Harford, J., Li, K. (2013). Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms. Journal of Financial Economics, 109(3), 623—639.

Hadi, A. S. (1994). A modification of a method for the detection of outliers in multivariate samples. Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 56(2), 393—396.

Havranek, T., Herman, D., Irsova, Z. (2018). Does Daylight Saving Save Electricity? A Meta-Analysis. Energy Journal, 39(2), 35—61.

Havranek, T., Irsova, Z. (2017). Do borders really slash trade? A meta-analysis. IMF Economic Review, 65(2), 365—396.

Havranek, T., Rusnak, M., Sokolova, A. (2017). Habit formation in consumption: A meta-analysis. European Economic Review, 95, 142—167.

Kass, R. E., Raftery, A. E. (1995). Bayes factors. Journal of the american statistical association, 90(430), 773—795.

Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt Brace and World.

Lian, Y., Sepehri, M., Foley, M. (2011). Corporate cash holdings and financial crisis: an empirical study of Chinese companies. Eurasian Business Review, 1(2), 112—124.

Madigan, D., York, J., Allard, D. (1995). Bayesian graphical models for discrete data. International Statistical Review, 63(2), 215—232.

Michalski, G. (2013). Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Monga, V., Mattioli, D., Chasan, E. (2011). In Carnage, Cash Comforts. Pobrane z: https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111904006104576500690012110476.

Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3—46.

Orlova, S. V., Rao, R. P. (2018). Cash holdings speed of adjustment. International Review of Economics & Finance, 54, 1—14.

Orlova, S. V., Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37, 123—137.

Ozkan, A., Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28(9), 2103—2134.

Stanley, T. D. (2005). Beyond publication bias. Journal of economic surveys, 19(3), 309—345.

Stanley, T. D. (2008). Meta-regression methods for detecting and estimating empirical effects in the presence of publication selection. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 70(1), 103—127.

Stanley, T. D., Doucouliagos, H. (2010). Picture this: a simple graph that reveals much ado about research. Journal of Economic Surveys, 24(1), 70—191.

Stanley, T. D., Doucouliagos, H. (2012). Meta-regression analysis in economics and business. New York: Routledge.

Stanley, T. D., Doucouliagos, H., Giles, M., Heckemeyer, J. H., Johnston, R. J., Laroche, P., Rosenberger, R. S. (2013). Meta-analysis of economics research reporting guidelines. Journal of Economic Surveys, 27(2), 390—394.

Wang, Y., Ji, Y., Chen, X., Song, C. (2014). Inflation, operating cycle, and cash holdings. China Journal of Accounting Research, 7(4), 263—276.

Zhou, Q., Faff, R., Alpert, K. (2014). Bias correction in the estimation of dynamic panel models in corporate finance. Journal of Corporate Finance, 25, 494—513.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0