Marcin Wroński https://orcid.org/0000-0002-3146-601X
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Ostatnią dekadę (od początku kryzysu finansowego w 2008 r.) charakteryzuje wzrost zainteresowania ekonomistów i twórców polityki publicznej gromadzeniem i wykorzystaniem danych o majątku gospodarstw domowych. Ma to dwie fundamentalne przyczyny: akumulację majątków i rosnące nierówności majątkowe oraz chęć lepszego prowadzenia polityki publicznej. Celem artykułu jest omówienie kluczowych problemów metodologicznych w badaniach nad majątkiem gospodarstw domowych, zaprezentowanie rozwiązań wypracowanych w tym zakresie przez komisję ekspercką OECD i zastosowanych w Household Finance and Consumption Survey oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających dalszych prac metodologicznych. Od 2010 r. udało się osiągnąć znaczny postęp w zakresie pomiaru majątku prywatnego, jednakże zagadnienie adekwatnej reprezentacji najbogatszych gospodarstw domowych w próbie badawczej oraz koncepcje majątku obejmujące nie tylko majątek prywatny wciąż wymagają rozwoju standardów metodologicznych.

SŁOWA KLUCZOWE

finanse osobiste, majątek gospodarstw domowych, pomiar majątku gospodarstw domowych, nierówności majątkowe

JEL

C81, C82, D31

BIBLIOGRAFIA

Adam, K., Zhu, J. (2015). Price level changes and the redistribution of nominal wealth across the euro area (European Central Bank Working Paper Series No. 1853). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1853.en.pdf.

Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. (2017). World Inequality Report 2018. World Inequality Lab.

Ampudia, M., van Vlokhoven, H., Żochowski, D. (2014). Financial fragility of euro area households (European Central Bank Working Paper Series No. 1737). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1737.en.pdf.

Andreasch, M., Lindner, P. (2014). Micro and macro data: a comparison of the Household Finance and Consumption Survey with financial accounts in Austria (European Central Bank Working Paper Series No. 1673). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1673.pdf.

Arrondel, L., Lamarche, P., Savignac, F. (2015). Wealth effects on consumption across the wealth distribution: empirical evidence (European Central Bank Working Paper Series No. 1817). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1817.en.pdf.

Bach, S., Thiemann, A., Zucco, A. (2018). Looking for the Missing Rich: tracing the Top Tail of Wealth Distribution (DIW Berlin Discussion Papers No. 1717). Pobrane z: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.575768.de/dp1717.pdf.

Bagchi, S., Svejnar, J. (2015). Does wealth inequality matter for growth? The effect of billionaire wealth, income distribution, and poverty. Journal of Comparative Economics, 43(3), 505—530. DOI: 10.1016/j.jce.2015.04.002.

Bover, O. (2010). Wealth Inequality and Household Structure: U.S. vs. Spain. The Review of Income and Wealth, 56(2), 259—290. DOI: 10.1111/j.1475-4991.2010.00376.x.

Bönke, T., Grabka, M., Schröder, C., Wolff, E. (2017). A Head-to-Head Comparison of Augmented Wealth in Germany and the United States (NBER Working Paper No. 23244). Pobrane z: https://www.nber.org/papers/w23244.

Brzeziński, M. (2014). Do wealth distributions follow power laws? Evidence from ‘rich lists’. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, (406), 155—162. DOI: 10.1016/j.physa.2014.03.052.

Chetty, R. (2012). Time Trends in the Use of Administrative Data for Empirical Research. Pobrane z: http://www.rajchetty.com/chettyfiles/admin_data_trends.pdf.

Conelly, R., Playford, Ch. J., Gayle, V., Dibben, Ch. (2016). The role of administrative data in the big data revolution in social science research. Social Science Research, (59), 1—12. DOI: 10.1016/j.ssresearch.2016.04.015.

Cowell, F. (2009). Measuring Inequality. Oxford: Oxford University Press.

DiNardo, J., Fortin, N., Lemieux, T. (1996). Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973—1992: A Semiparametric Approach. Econometrica, 64(5), s.1001—1044. DOI: 10.2307/2171954.

ECB. (2013). The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey Results from the First Wave (European Central Bank Statistics Paper Series No. 2). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbsp2en.pdf.

ECB. (2016a). Bibliography of the Household Finance and Consumption Survey. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/Bibliography_of_the_HFCS.pdf?670aecfc4a887d7615e2befee496713c.

ECB. (2016b). The Household Finance and Consumption Survey: methodological report for the second wave (European Central Bank Statistics Paper Series No. 17). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp17.en.pdf.

ECB. (2017). The Household Finance and Consumption Survey — Statistical Tables, European Central Bank. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave2.pdf?58cf15114aab934bcd06995c4e91505b.

Ehrmann, M., Ziegelmeyer, M. (2014). Household risk management and actual mortgage choice in the euro area (ECB Working Paper Series No. 1631). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1631.pdf.

Fessler, P., Lindner, P., Segalla, E. (2013). Net wealth across the euro area — why household structure matters and how to control for it (European Central Bank Working Paper Series No. 1663). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1663.pdf.

Fessler, P., Schürz, M. (2015). Private wealth across European countries: the role of income, inheritance and the welfare state (European Central Bank Working Paper Series No. 1847). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1847.en.pdf.

Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis. Harlow: Pearson.

Gross, M., Poblacion, F. (2017). Assessing the efficacy of borrower-based macroprudential policy using an integrated micro—macro model for European households. Economic Modelling, (61), 510—528. DOI: 10.1016/j.econmod.2016.12.029.

Kaplan, G., Moll, B., Violante, G. (2016). Monetary policy according to HANK (European Central Bank Working Paper Series No. 1899). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1899.en.pdf.

Lin, M., Lucas, H. C., Schmueli, G. (2013). Research commentary—too big to fail: large samples and the p-value problem. Information System Research, (24), 906—917.

OECD. (2013). OECD Guidelines for Microstatistics on Household Wealth. OECD Publishing.

OECD. (2018a). OECD Income Distribution Database. OECD Publishing.

OECD. (2018b). The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD. OECD. DOI: 10.1787/9789264290303-en.

Pareto, V. (1897). Cours d’Économie Politique. Lausanne: F. Rouge.

Piketty, T. (2014). Capital in the XXIst Century. Cambridge, London: Harvard University Press.

Porpiglia, A., Le Blanc, J., Teppa, F., Zhu, J., Ziegelmeyer, M. (2015). Household saving behaviour and credit constraints in the euro area (European Central Bank Working Paper Series No. 1790). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1790.en.pdf?/9c67f707b867a2fed34d

29b428c94f4b.

Rubin, D. (2004). Multiple imputation for nonresponse in surveys. New York, Chichseter, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons.

Tonkin, R. (2018). Opportunities for Improving Wealth Distribution Statistics (paper presented at the Wealth Inequalities: Measurement and Policies Conference, Paris, OECD).

Tyrowicz, J., Makarski, K., Bielecki, M. (2018). Inequality in an OLG economy with heterogeneous cohorts and pension systems. Journal of Economic Inequality (online first), 1—24. DOI: 10.1007/s10888-018-9391-0.

Wałęga, A., Wałęga, G. (2018). O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce. Wiadomości Statystyczne, (9), 5—26.

Vandenbroucke, G. (2016). Aging and Wealth Inequality in Neoclassical Growth Model. Review Federal Reserve Bank of St. Louis, 98(1), 61—68.

Vermeulen, P. (2014). How fat is the top tail of the wealth distribution? (European Central Bank Working Paper Series No. 1692). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1692.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0