Tomasz Tokarski https://orcid.org/0000-0002-9551-0892 , Svitlana Chugaievska https://orcid.org/0000-0002-9751-9647 , Nataliia Chugaievska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest określenie przestrzennego zróżnicowania płac oraz wybranych jego determinant w ukraińskich obwodach w latach 2004—2016. Bazując na danych ukraińskiego urzędu statystycznego (Państwowej Służby Statystyki Ukrainy), wykorzystano metody regresji panelowej (MNK i UMM z efektami indywidualnymi oraz losowymi).
Z prowadzonych rozważań wynika, że do światowego kryzysu finansowego i ukraińsko- rosyjskiego konfliktu gazowego (2008 i 2009) gospodarka Ukrainy rozwijała się bardzo szybko. Rosła wydajność pracy i zmniejszało się bezrobocie, co przekładało się na wzrost płac we wszystkich obwodach. Następnie, również na skutek konfliktu politycznego i militarnego po Euromajdanie (2013 i 2014), spadły PKB, wydajność pracy i płace, wzrosło zaś bezrobocie (szczególnie w Donbasie). To z kolei prowadzi do emigracji zarobkowych mieszkańców tego kraju i stopniowego wyludniania się Ukrainy.

SŁOWA KLUCZOWE

Ukraina, płace, wydajność pracy, bezrobocie, zróżnicowanie przestrzenne

JEL

C01, E01, E23, E24, P48

BIBLIOGRAFIA

Chugaievska, N., Tokarski, T. (2018). Wpływ zmian PKB na przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia na Ukrainie. Wiadomości Statystyczne, (3), 50—68.

Chugaievska, S., Chugaievska, N., Filipowicz, K. (2018). Stany długookresowej równowagi grawitacyjnego modelu wzrostu w gospodarce ukraińskiej. Referat na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową im. prof. Z. Czerwińskiego Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, Poznań, kwiecień 2018.

Chugaievska, S., Chugaievska, N., Tokarski, T. (2017). Analyse statistique de l’impact de l’effet gravitationnel sur la diversification du développement économique de l’Ukraine. Revue Internationale Des Economistes De Langue Française, 2(2), 72—95.

Dykas, P., Misiak, T. (2013). Determinanty przestrzennego zróżnicowania wybranych zmiennych makroekonomicznych. W: M. Trojak, T. Tokarski (red.), Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski (s. 67—80). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gricenko, A. A. (red.). (2015). Instytutsiyni transformatsii sotsialno-ekonomichnoi systemy Ukrainy. Kiev: Instytut ekonomiky ta prognozuvannia NAN Ukrainy.

Homiak, M. A. (2015). Analiz suchasnogo stanu zayniatosti ta bezrobittia v Ukraini. Aktualni problemy filosofii ta sotsiologii, (4), 141—148.

Hrycak, J. (2000). Historia Ukrainy 1772—1999. Narodziny współczesnego narodu. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

Hud, B. (2018). Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Pracownia.

Jarova, L. G. (2015). Analiz rivnia bezrobittia v Ukraini ta napriamki yogo podolannia. Globalni ta natsionalni problemy ekonomiky, (4), 752—755.

Lysiuk, O. S., Kaflevska, S. G. (2012). Bezrobittia yak sotsialno-ekonomichna problema naselennia Ukrainy. Ekonomichni nauki, (4), 48—53.

Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407—437.

Nonneman, W., Vanhoudt, P. (1996). A Further Augmentation of the Solow Model and the Empirics of Economic Growth for OECD Countries. The Quarterly Journal of Economics, 111(3), 943—953.

Paniuk, T. (2013). Vykorystannia svitovoho dosvidu dlia vyrishennia problem rynku pratsi v Ukraini. Ekonomika ta menedzhment, (10), 178—187.

Pastuszka, S., Tokarski, T. (2017). Analiza porównawcza przestrzennego zróżnicowania PKB i bezrobocia w Polsce i we Włoszech. Wiadomości Statystyczne, (3), 49—70.

Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L. (1991). Econometric Models and Economic Forecast. New York: McGraw-Hills.

Pustovoit, ?. W. (2016). Ukrainska ekonomika: haotychni ta tsyklichni kolyvannia navkolo dovgostrokovogo trendu zrostannia. Ekonomika i prognozuvannia, (2), 86—109.

Rogut, A., Tokarski, T. (2001). Regional Diversity of Wages in Poland in 90’s. International Review of Economics and Business, 68(4), 556—582.

Serczyk, W. A. (2001). Historia Ukrainy. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65—94.

Solow, R. M. (1979). Another Possible Source of Wage Stickiness. Journal of Macroeconomics, (1), 79—82.

Tokarski, T. (2011). Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Trojak, M. (red.). (2015). Regionalne zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Trojak, M., Tokarski, T. (red.). (2013). Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0