Bohdan Wyżnikiewicz https://orcid.org/0000-0002-1756-0210
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Rozważania zawarte w artykule dotyczą podejścia krajowych urzędów statystycznych do szacowanych w rachunkach narodowych rozmiarów szarej strefy gospodarczej jako składnika PKB w świetle szybkich zmian w globalnej gospodarce. Kryteriami, jakimi należy się kierować przy zaliczaniu działalności gospodarczych do szarej strefy, są: tworzenie wartości dodanej i jej rynkowa wycena. Poruszono problemy metodologiczne, takie jak granice produkcji czy działalność legalna i nielegalna w ramach szarej strefy gospodarczej. Oficjalne szacunki szarej strefy gospodarczej porównano z szacunkami ośrodków niezależnych. Dla badaczy szarej strefy, także z innych dyscyplin naukowych niż ekonomia, punktem odniesienia powinny być oficjalne szacunki rozmiarów szarej strefy. Zamieszanie wokół szacunków rozmiarów szarej strefy mogłoby zmaleć w wyniku postępu w opracowywaniu teorii zjawiska szarej strefy gospodarczej.

SŁOWA KLUCZOWE

wartość dodana, szara strefa gospodarcza, rachunki narodowe, PKB, metodologia szacunków szarej strefy

JEL

E01, E26, C46

BIBLIOGRAFIA

Blades, D. W. (1983). Crime: what should be included in the National Accounts and what difference would it make. Paris: OECD.

Central Statistical Office. (2016). National Accounts by Institutional Sectors and Sub-Sectors 2011—2014. Retrieved from: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/en/defaultaktualnosci/3300/2/9/1/national_accounts_by_institutional_sectors_and_sub_sectors_2011_2014.pdf.

Eurostat. (2013). European System of Accounts ESA 2010. Luxembourg: European Commission.

Feige, E. L. (1979). How Big Is the Irregular Economy? Challenge, 22(5), 5—13.

Fundowicz, J., Łapiński, K., Peterlik, M., Wyżnikiewicz, B. (2016). Szara strefa w polskiej gospodarce w 2016 roku. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Gutmann, P. M. (1977). The Subterranean Economy. Financial Analysis Journal, 33(6), 26—34.

INSEE. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.

Portes, A., Castells, M., Benton, L. A., (eds.). (1989). The Informal Economy, Studies in Advanced and Less Developed Countries. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012: Different Developments? Retrieved from: https://www.addletonacademicpublishers.com/search-in-jgme/2513-size-and-development-of-theshadow-economy-of-31-european-and-5-other-oecd-countries-from-2003-to-2014-different-developments.

Tanzi, V. (1980). The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications. PSL Quarterly Review, 33(135), 427—453.

Wyżnikiewicz B. (1987). Druga gospodarka w rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Wektory Gospodarki, (10).

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny