Beata Jackowska https://orcid.org/0000-0002-2617-0150 , Ewa Wycinka https://orcid.org/0000-0002-5237-3488
ARTYKUŁ - wersja elektroniczna różni się od drukowanej

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W 2017 r. rozpowszechniano pogląd, że milenialsi (przedstawiciele generacji Y) są najgorszymi kierowcami. W ubezpieczeniach komunikacyjnych od dawna znana jest prawidłowość, że do najważniejszych determinant ryzyka spowodowania wypadku należą wiek i płeć kierującego. Obecnie milenialsi są najmłodszymi kierowcami. Pojawia się zatem pytanie, czy przynależność do pokolenia — oprócz wieku — stanowi czynnik ryzyka spowodowania wypadku. Celem podjętego badania jest zweryfikowanie wpływu wieku i płci kierowców oraz ich przynależności do generacji na poziom wskaźnika wypadków drogowych w Polsce. W związku z występowaniem malejącego trendu tego wskaźnika dokonano analizy ryzyka względnego wypadków drogowych wśród osób posiadających prawo jazdy w Polsce w latach 2006—2017. W analizie wykorzystano dane z Komendy Głównej Policji (KGP), Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Diagnozy Społecznej i badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W grupach wieku i płci estymowano odsetki osób posiadających prawo jazdy. Oszacowano udział poszczególnych generacji w tych grupach, przyjmując założenia teorii cyklu pokoleniowego. Przeprowadzone badania według grup wieku kierujących pojazdami sprawców wypadków oraz kierujących pojazdami uczestników wypadków nie potwierdziły hipotezy o wpływie generacji na ryzyko wypadku.

SŁOWA KLUCZOWE

teoria pokoleń, bezpieczeństwo ruchu drogowego, ryzyko względne, generacja Y

JEL

C43, G22, R41

BIBLIOGRAFIA

AAA Foundation for Traffic Safety. (2017). 2016 Traffic Safety Culture Index. Washington: AAA Foundation for Traffic Safety. Pobrane z: https://aaafoundation.org/2016-traffic-safety-culture-index.

Bates, L., Davey, J., Watson, B., King, M., Armstrong, K. (2014). Factors Contributing to Crashes among Young Drivers. Sultan Qaboos University Medical Journal, 14(3), 297—305.

Brockett, P. L., Golden, L. L. (2007). Biological and Psychobehavioral Correlates of Credit Scores and Automobile Insurance Losses: Toward an Explication of Why Credit Scoring Works. The Journal of Risk and Insurance, 74(1), 23—63.

CBOS. (1998). Polak za kierownicą. Komunikat z badań, BS/111/111/98. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS. (2017). Styl jazdy polskich kierowców. Komunikat z badań, 86. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

DeBord, M. (2017). Millennials are America’s worst drivers. BusinessInsider.com. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/international/millennials-are-americas-worst-drivers/6jtpv7p.

Fatyga, B. (2005). Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej. Warszawa: Ośrodek Badań Młodzieży, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

Gregersen, N., Bjurulf, P. (1996). Young novice drivers: towards a model of their accident involvement. Accident Analysis & Prevention, 28(2), 229—241.

Halsey III, A. (2017). Study: Millennials eclipse teens as the worst drivers on the road. The Washington Post, 15 February. Pobrane z: https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?destination=%2flocal%2ftrafficandcommuting%2fstudy-millennials-eclipse-teens-as-the-worst-drivers-on-the-road%2f2017%2f02%2f14%2f2bda9086-f2e4-11e6-8d72-263470bf0401_story.html%3f&utm_term=.2b56478b517d.

Harrington, D. (1972). The young driver follow-up study: An evaluation of the role of human factors in the first four years of driving. Accident Analysis & Prevention, 4(3), 191—240.

Hildebrandt-Wypych, B. (2009). Pokolenia młodzieży — próba konceptualizacji. Przegląd Pedagogiczny, (2), 105—124.

Jackowska, B., Wycinka, E. (2014). Płeć i wiek jako czynniki ryzyka w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym.

W: M. Kaczała, J. Lisowski, M. Osak (red.), Aktualne problemy wybranych ubezpieczeń majątkowych (s. 53—64). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Jansen, B. (2017). Millennial drivers are highway hazards, survey shows. Pobrane z: https://eu.usatoday.com/story/news/2017/02/15/millennial-drivers-highway-hazards-survey-shows/97888336/.

Johnson, T. (2017). Young Millennials Top List of Worst Behaved Drivers. Pobrane z: https://newsroom.aaa.com/2017/02/young-millennials-top-list-worst-behaved-drivers/.

Kisiel, P. (2016). Millenialsi — nowy uczestnik życia społecznego? Studia Socialia Cracoviensia, 8(1), 83—94. DOI: 10.15633/ssc.1876.

Luk, J. W., Trim, R. S., Karyadi, K. A., Curry, I., Hopfer, C. J., Hewitt, J. K., Stallings, M. C., Brown, S. A., Wall, T. L. (2017). Unique and interactive effects of impulsivity facets on reckless driving and driving under the influence in a high-risk young adult sample. Personality and Individual Differences, 114(1), 42—47. DOI: 10.1016/j.paid.2017.03.048.

Mannheim, K. (1952). Essays on the sociology of knowledge. London: Routledge and Kegan Paul.

Markush, R. E., Clark, J., Leibel, R., Adams, C., Ryterband, B. (1968). Motor Vehicle Accidents in the United States (1906—1964) Mortality Related to Age Group. JAMA The Journal of the American Medical Association, 203(2), 88—94. DOI: 10.1001/jama.1968.03140020016004.

Massie, D., Campbell, K., Williams, A. (1995). Traffic Accident involvement rates by driver age and gender. Accident Analysis & Prevention, 27(1), 73—87.

Mirkowska, Z. (2017). Czy teoria pokoleń wyjaśnia naszą przyszłość? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (475), 195—206. DOI:10.15611/pn.2017.475.17.

Mohn, T. (2017). Young Millennials Are Worst Behaved Drivers, New Research Reveals. Pobrane z: https://www.forbes.com/sites/tanyamohn/2017/02/18/young-millennials-are-worst-behaved-drivers-new-research-reveals/#af10073fe36f.

Pendergast, D. (2009). Generational Theory and Home Economics: Future Proofing and Profession. Family and Consumer Sciences Research Journal, 37(4), 504—522.

Pope, C., Bell, T., Stavrinos, D. (2017). Mechanisms behind distracted driving behavior: The role of age and executive function in the engagement of distracted driving. Accident Analysis & Prevention, (98), 123—129. DOI: 10.1016/j.aap.2016.09.030.

Strauss, W., Howe, N. (1991). Generations: the History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: Morrow.

Williams, A. (2003). Teenage drivers: patterns of risk. Journal of Safety Research, 34(1), 5—15.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0