Sergiusz Herman https://orcid.org/0000-0002-2753-1982
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

The aim of the paper is both to determine whether joint-stock companies in poor financial condition undertake real activities manipulation to manage earnings, and to investigate the potential relationship between the scope of real activities manipulation and business fields in which these companies are operating. The database of the Notoria Serwis company and panel data models were used for the purpose of the study. In order to measure the scale of real earnings manipulation, the author adopted Roychowdhury’s methodology, focusing on the manipulation of sales, production costs and discretionary expenses.
The study examined a sample of non-financial joint-stock companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period 1998–2016, and was based on 1493–1669 observations. The results demonstrated that companies in poor financial condition undertake actions to manage earnings. Managers manipulate sales volumes and reduce levels of discretionary expenses. The intensity of those actions depends on the type of business activity of a given company.

SŁOWA KLUCZOWE

joint-stock companies, earnings management, financial condition, real activity manipulation

JEL

M41, G30, C33

BIBLIOGRAFIA

Brzeszczyński, J., Gajdka, J., Schabek, T. (2011). Earnings management in Polish companies. Comparative Economic Research, 14(3), 137–150.

Campa, D. (2015). The impact of SME’s pre-bankruptcy financial distress on earnings management tools. International Review of Financial Analysis, 42, 222–234.

Carey, P., Simnett, R. (2006). Audit partner tenure and audit quality. The Accounting Review, 81(3), 653–676.

Charitou, A., Lambertides, N., Trigeorgis, L. (2007a). Managerial discretion in distressed firms. The British Accounting Review, 39(4), 323–346.

Charitou, A., Lambertides, N., Trigeorgis, L. (2007b). Earnings behaviour of financially distressed firms: the role of institutional ownership. Abacus, 43(3), 271–296.

Cohen, D. A., Dey, A., Lys, T. Z. (2008). Real and accrual-based earnings management in the preand post-Sarbanes-Oxley periods. The Accounting Review, 83(3), 757–787.

Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70(2), 193–225.

García Lara, J. M., Osma, B. G., Neophytou, E. (2009). Earnings quality in ex-post failed firms. Accounting and Business Research, 39(2), 119–138.

Habib, A., Uddin Bhuiyan, B., Islam, A. (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. Managerial Finance, 39(2), 155–180.

Haga, J., Höglund, H., Sundvik, D. (2018). Stock market listing status and real earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 37(5), 420–435.

Healy, P. M., Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, 13(4), 365–383.

Jackowicz, K., Kozłowski, Ł. (2010). Zarządzanie wynikiem finansowym w bankach z Europy Środkowo-Wschodniej związane z progowymi wartościami rentowności. Master of Business Administration, 5, 25–46.

Jackowicz, K., Kuryłek, W. (2005). Unikanie raportowania strat przez banki komercyjne działające w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, (64), 63–84.

Jiang, F., Zhu, B., Huang, J. (2013). CEO’s financial experience and earnings management. Journal of Multinational Financial Management, 23(3), 134–145.

Kałdoński, M., Jewartowski, T. (2017). Agency costs of overvalued equity and earnings management in companies listed on WSE. Economics and Business Review, 3(1), 7–37.

Kałdoński, M., Jewartowski, T. (2018). Kształtowanie zysków w spółkach notowanych na GPW. Czy charakterystyka inwestorów instytucjonalnych ma znaczenie? Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(92), 255–267.

Kałdoński, M., Jewartowski, T., Mizerka, J. (in press). Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability – Evidence from Poland. International Review of Financial Analysis. DOI: 10.1016/j.irfa.2019.01.009.

Lizińska, J. (2015). Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych – konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (75), 297–308.

Lizińska, J., Czapiewski, L. (2016). Manipulowanie zyskami przez spółki debiutujące na GPW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(4), 197–212.

Magnis, C., Iatridis, G. E. (2017). The relation between auditor reputation, earnings and capital management in the banking sector: An international investigation. Research in International Business and Finance, 39, 338–357.

Mellado-Cid, C., Jory, S. R., Ngo, T. N. (2018). Real activities manipulation and firm valuation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 50(4), 1201–1226.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Piosik, A. (2013). Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Park, Y. W., Shin, H. H. (2004). Board composition and earnings management in Canada. Journal of Corporate Finance, 10(3), 431–457.

Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335–370.

Shan, Y., Taylor, S. L., Walter, T. S. (2010). Errors in estimating unexpected accruals in the presence of large changes in net external financing. SSRN Electronic Journal. DOI: 10.2139/ssrn.1710586.

Wójtowicz, P. (2007a). Wpływ rewizji finansowej na kształtowanie zysków w celu unikania ujawniania strat. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 36(92), 130–146.

Wójtowicz, P. (2007b). Kształtowanie zysków w celu unikania strat w spółkach niepublicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38(94), 249–264.

Wójtowicz, P. (2012). Próba identyfikacji czynników determinujących kształtowanie wyniku finansowego w celu unikania małych strat w spółkach publicznych w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 65(121), 111–129.

Wójtowicz, P. (2015). Earnings management to achieve positive earnings surprises in case of medium size companies listed in Poland. International Journal of Accounting and Economics Studies, 3(2), 141–147.

Zang, A. Y. (2011). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675–703.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0