Iwona Markowicz , Paweł Baran
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem przedstawionego w artykule badania jest ocena jakości danych dotyczących handlu zagranicznego wewnątrz Unii Europejskiej (UE). W badaniu wykorzystano dane za 2017 r. pochodzące z bazy Comext, udostępnianej przez Eurostat. Zbadano różnice między deklarowanymi wartościami wywozu towarów z danego kraju a danymi o przywozie z tego kraju do innych krajów UE. Różnice te częściowo wynikają z przyjętych progów statystycznych i odzwierciedlają jakość zgromadzonych danych. Kraje unijne porównano także pod względem zbieżności danych o wywozie i przywozie towarów z poszczególnych krajów. Wykorzystując miary rozbieżności danych, uszeregowano kraje pod względem poziomu jakości danych statystycznych, co stanowi element innowacyjny w badaniach handlu zagranicznego.

SŁOWA KLUCZOWE

jakość danych statystycznych, handel zagraniczny, UE, Intrastat

JEL

F14, C10, C82

BIBLIOGRAFIA

Baran, P., Markowicz, I. (2018). Analysis of intra-Community supply of goods shipped from Poland. Socio-Economic Modelling and Forecasting, (1), 12—21.

Eurostat. (2017). National requirements for the Intrastat system, 2018 edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat.

GUS. (2017). Handel zagraniczny. I—IX 2017 r. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/handel-zagraniczny-i-ix-2017-r-,5,14.html.

GUS. (2018a). Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana i statystyka asymetrii. Warszawa: GUS.

GUS. (2018b). Modernizacja europejskiej statystyki gospodarczej. Pobrane z: http://stat.gov.pl/metainformacje/modernizacja-europejskiej-statystyki-gospodarczej.

KWE. (2009). Komunikat Komisji w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie handlu zagranicznego z państwami trzecimi. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu.

Salamaga, M. (2017). Ocena podobieństwa struktury towarowej handlu zagranicznego w krajach Unii Europejskiej. Wiadomości Statystyczne, (11), 5—16.

Unia Europejska (2018). Europejski kodeks praktyk statystycznych, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Pobrane z: http://bip.stat.gov.pl/files/gfx/bip/pl/defaultstronaopisowa/667/1/1/europejski_kodeks_praktyk_statystycznych.pdf.

Walczak, T. Wprowadzenie. W: Podstawowe standardy jakości statystyki publicznej (s. 3—26). Warszawa: GUS. Pobrane z: stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_podstaw_stand_jakosci_statyst_publicz.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0