Jerzy Baruk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest porównanie wyników badań dotyczących problemów związanych z komercjalizacją innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE). W analizie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w lutym 2015 i 2016 r. przez Kantar TNS Political & Social, w których wskazano 10 głównych problemów utrudniających komercjalizację innowacyjnych towarów lub usług, przy czym ich występowanie było zróżnicowane pod względem częstości i zasięgu.
Badanie ujawniło powszechność pojawiania się określonych utrudnień, które uznano za główne problemy przy komercjalizacji innowacji. Do tych utrudnień należy m.in. brak środków finansowych.

SŁOWA KLUCZOWE

innowacja, komercjalizacja, przedsiębiorstwo, utrudnienie, zarządzanie

JEL

O30, O32

BIBLIOGRAFIA

Aarikka-Stenroos, L., Sandberg, B., Lehtimaki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent Network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365—381. DOI: 10.1016./j.indmarman.2013.12.005.

Baruk, J. (2014). Wspomaganie działalności innowacyjnej wiedzą. W: A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (s. 233—244). Kraków: Mfiles.pl.

Baruk, J. (2015). Zarządzanie działalnością innowacyjną w organizacjach naukowych i badawczo-rozwojowych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 17(3) 121—145.

Baruk, J. (2017). Wybrane aspekty wdrażania i komercjalizacji innowacji marketingowych. Marketing i Rynek, (2), 2—14.

Chiesa, V., Frattini, F. (2011). Commercializing Technological Innovation: Learning from Failures in High-Tech Markets. The Journal of Product Innovation Management, 28(4), 437—454. DOI: 10.1111/j.1540-5885.2011.00818.x.

European Commission. (2014). The Role of Public suport In The commercialisation of Innovations. Flash Eurobarometer 394. Report. DOI: 10.2769/128.

European Commission. (2015). Innobarometer 2015 — The Innovation Trends at EU Enterprises. Flash Eurobarometer 415 — TNS Political & Social. Report. DOI: 10.2873/001395.

European Commission. (2016). Innobarometer 2016 — EU business innovation trends. Flash Eurobarometer 433. Report. DOI: 10.2873/791491.

Golovanova, N., Bekaeva, A. (2017). Problems and risks of commercialization of innovations in the Russian Economy. Business Management, 20(2), 28—37.

Lee, S. M., Olson, D. L., Trimi, A. (2012). Co-innovation: convergenomics, collaboration, and co-creation for organizational values. Management Decision, 50(5), 817—831. DOI: 10.1108/00251741211227528.

Pilitowski, B. (2010). System komercjalizacji nowoczesnych technologii. Pobrano z: http://www.uwb.edu.pl/pliki/System%20komercjalizacji%20nowoczesnych%20technologii%20dla%20GPNT.pdf.

Wawrzynowicz, J., Gabriel, P., Krzewiński, Z. (2014). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim. Pobrano z: https://klastry.pomorskie.eu/multimedia/ebook_pdf/719e8ed4fba1890076a4f9afdf81e836d120612d5606e282c076d902c414a3c9.pdf.

Zalewska-Traczyk, M. (2015). Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań — aspekt własności intelektualnej. Pobrano z: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T2/t2_0213.pdf.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0