Grażyna Trzpiot
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Podstawowym celem polityki spójności jest redukowanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów. Determinanty podejmowanych działań są ciągle dyskutowane i poddawane badaniom. Istotnym czynnikiem wpływającym na sukces gospodarczy jest kapitał ludzki. W artykule przeprowadzono rozważania na temat pomiaru relacji zasobów kapitału ludzkiego i wzrostu gospodarczego w regionach. Wykorzystano dane GUS za lata 2010—2015. W badaniu, mającym na celu wskazanie zależności pomiędzy kapitałem ludzkim a poziomem rozwoju gospodarczego w regionach, zastosowano miernik kapitału ludzkiego (KL). Ustalone zależności mają charakter zmian nieliniowych.

SŁOWA KLUCZOWE

wzrost regionalny, PKB, kapitał ludzki, pomiar kapitału ludzkiego

JEL

C20, C21, C14

BIBLIOGRAFIA

Coleman, J. S. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.

Golejewska, A. (2012). Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa: Centrum Europejskie Natolin.

Klimczuk, A. (2009). Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Luszniewicz, A., Słaby, T. (2001). Statystyka z pakietem komputerowym StatisticaTMPL. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.

Miciuła, I., Miciuła, K. (2015). Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, (11), 11—25.

Suchecki, B. (red.). (2010). Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.

Trzpiot, G. (red.). (2014). RExcel w analizie danych. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Trzpiot, G. (2016). Dynamika zróżnicowania wybranych procesów demograficznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (290), s. 13—26.

Zakrzewska, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, (32).

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0