Czesław Domański
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule omówiono w ogólnym zarysie powstanie i działalność instytucji statystycznych na ziemi łódzkiej w dwudziestoleciu międzywojennym. W szczególności przedstawiono historię Wydziału Statystycznego przy Zarządzie Miejskim w Łodzi, powołanego przez Radę Miejską 19 września 1917 r. Wydział funkcjonował od 1 stycznia 1918 r., a jego najważniejszym zadaniem było prowadzenie spisów ludności, zaliczanych do największych i najtrudniejszych przedsięwzięć statystycznych. W omawianym okresie miejska statystyka łódzka objęła badaniami najistotniejsze sfery życia miasta, w tym urzędy państwowe i municypalne.

SŁOWA KLUCZOWE

statystyka publiczna, Wydział Statystyczny przy Zarządzie Miejskim w Łodzi, miejska statystyka łódzka, Edward Rosset

JEL

B16, B23, N01

BIBLIOGRAFIA

Domański, Cz., Jędrzejczak, A. (2015). Rozwój statystyki łódzkiej. Ekonomia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Domański, Cz., Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (2017). 90 lat łódzkiej ekonomii. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ŁTN. (1997). Słownik Łódzkich Uczonych, z. 37 Profesor Edward Rosset. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Rosset, E. (1933). Prawa demograficzne wojny. Łódź: „Drukarnia Polska” Ludomira Mazurkiewicza.

Rżewski, A. (1937). Prace statystyczne Zarządu Miejskiego w Łodzi 1918—1934. Łódź: Skład Główny w Księgarni S. Seipetta.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0