Grażyna Trzpiot
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono europejskie stowarzyszenie towarzystw statystycznych — Federację Europejskich Krajowych Towarzystw Statystycznych (FENStatS) — oraz inicjatywy przez nie podejmowane. Porozumienia zawierane pomiędzy towarzystwami statystycznymi tworzą najnowsze oblicze statystyki europejskiej. W inicjatywach FENStatS uczestniczy Polskie Towarzystwo Statystyczne.

SŁOWA KLUCZOWE

towarzystwa statystyczne, FENStatS

JEL

C10, C40, C80

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny