Joanna Sulik
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przedstawienie wskaźnika rzeczywistego rozwoju GPI (Genuine Progress Indicator) jako narzędzia pomiaru dobrobytu, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju. GPI należy do grupy syntetycznych wskaźników trwałego i zrównoważonego rozwoju wyrażonych w jednostkach monetarnych. Zastosowanie miary pieniężnej pozwala na odniesienie go do rachunków narodowych i PKB. W artykule omówiono koncepcję wskaźnika i jego strukturę, zgodnie z metodologią opracowaną w latach 2013—2016 (GPI 2.0). Pokazano, w jaki sposób oblicza się jego komponenty w badaniach amerykańskich. Opis ten uzupełniono uwagami dotyczącymi możliwości obliczania i wykorzystywania GPI 2.0 w warunkach polskich.

SŁOWA KLUCZOWE

zrównoważony rozwój, syntetyczne wskaźniki zrównoważonego rozwoju, wskaźniki dobrobytu, GPI, wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego

JEL

Q01, E01, D60

BIBLIOGRAFIA

Aksman, E. (2010). Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995—2007. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Bagstad, K. J., Shammin, R. (2012). Can the Genuine Progress Indicator better inform sustainable regional progress? A case study for Northeast Ohio. Ecological Indicators, (18), 330—341.

Bagstad, K. J., Berik, B., Gaddis, E. J. B. (2014). Methodological developments in U.S. state-level Genuine Progress Indicators: Toward GPI 2.0. Ecological Economics, (45), 474–485.

Błaszczak-Przybycińska, I. (2008). Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy. Monografie i Opracowania, (553).

Dach, Z. (2001). Podstawy mikroekonomii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA.

Daly, H. E., Cobb, J. B. Jr. (1989). For the Common Good. Redirecting the Economy toward Community, the Environment and a Sustainable Future. Boston: Beacon Press.

Hanley, N., Moffatt, I., Fainchney, R., Wilson, M. (1999). Measuring sustainability: A time, series of alternative indicators for Scotland. Ecological Economics, (28), 55—73.

Itay, A. (2009). Conceptions of progress: How is progress perceived? Mainstream versus alternative conceptions of progress. Social Indicators Research, 92, 529—550.

Kubiszewski, I., Costanza, R., Franco, C., Lawn, P., Talberth, J., Jackson T., Aylmer C. (2013).

Beyond GDP: Measuring and achieving global genuine progress. Ecological Economics, (93), 57—68.

Lawn, P. (2003). A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI), and other related indexes. Ecological Economics, 44 (1), 105—118.

Markiewicz, M. (2014). Zmiany poziomu dobrobytu wybranych państw w kontekście kryzysu finansowego. W: A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Neumayer, E. (2000). On the methodology of ISEW, GPI and related measures: some constructive suggestions and some doubt on the ‘threshold’ hypothesis. Ecological Economics, 34 (3), 347—361.

OECD. (2001). The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital. OECD Publishing.

Pigou, A. (1932). The Economics of Welfare (4th ed.). London: Macmillan.

Posner, S. (2010). Estimating Genuine Progress Indicator (GPI) for Baltimore, praca dyplomowa. The University of Vermont.

Prochowicz, R., Śleszyński, J. (2006). Wskaźnik trwałego ekonomicznego dobrobytu. Wiadomości Statystyczne, (7/8), 56—67.

Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN.

Stiglitz, J. E., Sen, A., Fitoussi, J. P. (2009). Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progres social. Pobrane z: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.

Śleszyński, J. (2000). Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Warszawa: Aries.

Śleszyński, J. (2012). Prospects for synthetic sustainable development indicators. W: Quality of Life and Sustainable Development. Materiały konferencyjne. Wrocław.

Śleszyński, J. (2013). National Welfare Index — ocena nowego miernika rozwoju trwałego i zrównoważonego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (309), 236—260.

Talberth, J., Weisdorf, M. (2017). Genuine Progress Indicator 2.0:, Pilot Accounts for the U.S., Maryland, and City of Baltimore 2012—2016. Ecological Economics, (142).

Zieschank, R., Diefenbacher, H. (2012). The National Welfare Index as a Contribution to the Debate on a More Sustainable Economy. Berlin: Freie Universität Berlin, Environmental Policy Research Centre.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0