Iwona Bąk , Katarzyna Cheba
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Równomierny rozwój społeczno-gospodarczy stanowi jeden ze strategicznych celów funkcjonowania Unii Europejskiej (UE). Prezentowane w literaturze przedmiotu wyniki badań z tego zakresu koncentrują się głównie na przedstawieniu pozycji zajmowanej pod tym względem przez poszczególne kraje UE w stosunku do pozostałych państw członkowskich. Tymczasem istotne jest również zagadnienie równomierności rozwoju UE i oceny wielkości dysproporcji rozwojowych występujących pomiędzy państwami członkowskimi.
Celem opracowania jest określenie skali dysproporcji pomiędzy krajami UE w zakresie zrównoważonego rozwoju; wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju za lata 2008—2014 dostępne w bazie Eurostatu. W badaniu zastosowano dynamiczną wersję taksonomii relatywnej zaproponowaną przez Stanisława Wydymusa. Przeprowadzona analiza wykazała silne dysproporcje rozwojowe krajów członkowskich UE — okazało się, że w każdym regionie geograficznym Europy znajdują się kraje zajmujące wysokie pozycje w rankingu, jak i te na niskich pozycjach. Liderem w całym analizowanym okresie była Szwecja, a ostatnie miejsce zajęła Malta.

SŁOWA KLUCZOWE

zrównoważony rozwój, kraje UE, taksonomia relatywna, grupy typologiczne

JEL

C38, O11, P36

BIBLIOGRAFIA

Ariely, G. (2012). Globalisation and the decline of national identity? An exploration across sixty-three countries. Nations and nationalism, 18(3), 461—482. DOI: 10.1111/j.1469-8129.2011.00532.x.

Autor, D. H., Katz, L. F., Kearney, M. S. (2008). Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists. The Review of Economics and Statistics, 90(2), 300—323.

Bartosiewicz, S. (1984). Zmienne syntetyczne w modelowaniu ekonometrycznym. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (262), 5—8.

Borys, T. (1984). Kategoria jakości w statystycznej analizie porównawczej. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria: Monografie i Opracowania, (23).

Caroll, B. (2002). Sustainable development: an eclectic view. London: CIWEM International Directory, Cameron Publishing.

Cieślak, M. (1974). Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego. Przegląd Statystyczny, (1), 29—39.

Dunning, J. H., Lundan, S. M. (2008). Multinational enterprises and the global economy. UK: Edward Elgar Publishing.

Eurostat. (2015). Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Eurostat Statistical Books.

Foryś, I., Gdakowicz, A. (2003). Wykorzystanie metod taksonomii w analizie rynku nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie powiatów województwa zachodniopomorskiego. W: K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych — teoria i zastosowania (s. 41—49). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Gatnar, E., Walesiak, M. (red.). (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W. (1995). Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1982). Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Guzik, B. (2008). Atrakcyjność inwestycyjna województw. Gospodarka Narodowa, 3, 39—64.

Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4, 307—326.

Jacobs, M. (1995). Sustainable Development. Capital Substitution and Economic Humility: A Response to Beckerman. Environmental Values, 4, 57—68.

Jajuga, K. (2000). Modele ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Kornai, J. (2006). The great transformation of Central Eastern Europe. Success and disappointment. Economics of Transition, 14(2), 207—244.

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.

Lira, J., Głowicka-Wołoszyn, R. (2014). The application of relative taxonomy methods to the study of technical infrastructure development in rural areas across the provinces of Poland. Quantitative Methods in Economics, 15(2), 330—338.

Niall, F. (2013). Civilization: The West and the Rest. The Penguin Press (polskie wydanie: Cywilizacja. Zachód i reszta świata. Kraków: Wydawnictwo Literackie).

Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Pezzey, J. (1989). Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development. Environmental Department Working Paper, 15. Washington D.C.: World Bank.

Pociecha, J. (1986). Statystyczne metody segmentacji rynku. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Schwab, K. (2016). Global Competitiveness Report 2016—2017. Geneva: World Economic Forum.

Sobczyk, M. (1983). Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie lubelskim. Wiadomości Statystyczne, 29(12), 26—29.

United Nations Development Programme (2010). Human Development Report. New York: Oxford University Press.

Wydymus, S. (1985). Wykorzystanie metod taksonomii numerycznej w modelowaniu ekonometrycznym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (206), 53—77.

Wydymus, S. (2013). Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej — analiza taksonomiczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 57(756), 631—645.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0