Piotr Krajewski , Michał Mackiewicz , Katarzyna Piłat
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest zbadanie wpływu ekspansywnej polityki fiskalnej, polegającej na ogólnym zwiększaniu wydatków rządowych, na stan środowiska przyrodniczego, a konkretnie — zanieczyszczenie powietrza. Analizę przeprowadzono na podstawie modelu realnego cyklu koniunkturalnego (RBC). Wyniki symulacji wskazują, że ekspansywna polityka fiskalna, przyczyniając się do wzrostu PKB, powoduje jednocześnie pogorszenie się jakości powietrza. Z analizy wynika również, że w dłuższym okresie głównym mechanizmem, poprzez który polityka ta wpływa na poziom emisji zanieczyszczeń, jest akumulacja kapitału publicznego. W celu zminimalizowania negatywnych skutków ekspansji fiskalnej dla środowiska szczególnie istotne jest zatem, by inwestycje publiczne miały charakter proekologiczny.

SŁOWA KLUCZOWE

polityka fiskalna, ekonomia środowiska, zanieczyszczenie powietrza

JEL

E62, Q50

BIBLIOGRAFIA

Ambler, S., Bouakez, H., Cardia, E. (2010). Does the Crowding in Effect of Public Consumption Undermine Neoclassical Models. CIREQ Working Paper. Concordia University.

Ardagna, S. (2007). Fiscal Policy in Unionized Labor Markets. Journal of Economic Dynamics and Control, 31.

Baranowski, P. (2014). Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Barro, R. (1974). Are Government Bonds Net Wealth? Journal of Political Economy, 82.

Baxter, M., King, R. G. (1993). Fiscal Policy in General Equilibrium. The American Economic Review, 83(3).

Bukowski, M., Kowal, P., Lewandowski, P., Zawistowski, J. (2005). Struktura i poziom wydatków sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski. Warszawa: NBP.

Christiano, L. J., Eichenbaum, M. (1992). Current Real Business Cycle Theory and Aggregate Labor Market Fluctuations. American Economic Review, 82.

Cole, M. A., Rayner, A. J., Bates, J. M. (1997). The environmental Kuznets curve: An empirical analysis. Environment and Development Economics, 2.

Fisher, J. (2006). The Dynamic Effects of Neutral and Investment-Specific Technology Shocks. Journal of Political Economy, 114(3).

Gali, J., Rabanal, P. (2004). Technology Shocks and Aggregate Fluctuations: How Well Does the RBS Model Fit Postwar U.S. Data?, NBER Working Paper, 10636.

Gali, J., Lopez-Salido, J. D., Valles, J. (2007). Understanding the effects of government spending on consumption. Journal of the European Economic Association, 5.

Grossman, G. M., Krueger, A. B. (1993). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement. W: P. Garber (red.), The US—Mexico Free Trade Agreement. Cambridge: The MIT Press.

Hansen, G. D. (1985). Indivisible Labor and the Business Cycle. Journal of Monetary Economics, 16(3).

Heijdra, B., Ligthart, J. E. (1997). Keynesian Mulitpliers, Direct, Crowding Out, and the Optimal Provision of Public Goods. Journal of Macroeconomics, 19(4).

Heutel, G. (2012). How Should Environmental Policy Respond to Business Cycles? Optimal Policy under Persistent Productivity Shocks. Review of Economic Dynamics, 15(2).

Hulten, C., Schwab, R. (1993). Public capital formation and the Growth of Regional Manufacturing Industries. National Tax Journal, 46.

Krajewski, P. (2011). Podażowe efekty polityki fiskalnej w świetle modelu realnego cyklu koniunkturalnego i wnioski dla gospodarki polskiej. Ekonomista, 4.

Krajewski, P. (2015). Effectiveness of the Fiscal Policy in Stimulating Economy: the Case of Poland. Transformations in Business & Economics, 14(2).

Krawczyk, M. (2009). Deficyt budżetu państwa i aktywność gospodarcza. Ekonomista, 5.

Kydland, F. E., Prescott, E. C. (1982). Time to Build and Aggregate Fluctuations. Econometrica, 50(6).

Linnemann, L., Schabert, A. (2005). Productive Government Expenditure in Monetary Business Cycle Models. Tinbergen Institute Discussion Paper, 053/2.

Ljungqvist, L., Sargent, T. J. (2004). Recursive macroeconomic theory. Cambridge: The MIT Press.

Lucas, R. (1976). Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1.

McGrattan, E. R. (1994). The Macroeconomic Effects of Distortionary Taxation. Journal of Monetary Economics, 33.

McGrattan, E. R., Prescott, E. C. (2012). The Labor Productivity Puzzle. Federal Reserve Bank of Minneapolis, Working Paper 694.

Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych. Warszawa: PWE.

Plosser, Ch. I. (1989). Understanding Real Business Cycles. Journal of Economic Perspectives, 3(3).

Ravn, M., Schmitt-Grohe, S., Uribe, M. (2006). Deep Habits. Review of Economic Studies, 73.

Selden, T. M., Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions? Journal of Environmental Economics and Management, 27.

Turnovsky, S. J. (2000). Methods of Macroeconomic Dynamics. Cambridge: The MIT Press.

WHO. (2016). Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease. Genewa.

Wojtkowska-Łodej, G., Graczyk, A., Szablewski, A. (2016). Uwarunkowania rozwoju energetyki w zakresie polityki energetycznej i regulacyjnej. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0