Joanna M. Landmesser , Dominika M. Urbańczyk
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem opracowania jest przeprowadzenie dekompozycji nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce wzdłuż całego ich rozkładu, na podstawie „Europejskiego badania dochodów i warunków życia” (EU-SILC) w roku 2014. W badaniu wykorzystano możliwość oszacowania warunkowej funkcji rozkładu za pomocą elastycznych modeli hazardu ze zmiennymi objaśniającymi. Zastosowane podejście pozwoliło na wyjaśnienie struktury nierówności dochodowych pomiędzy dwiema badanymi grupami osób oraz na wyprowadzenie wniosków dotyczących wpływu indywidualnych cech osób na obserwowane różnice.
Zaobserwowano, że wraz ze wzrostem płac zwiększały się nierówności w zarobkach kobiet i mężczyzn. Rozmiar oraz udział części niewyjaśnionej przez model rosła dla coraz wyższych grup dochodowych, natomiast część wyjaśnioną charakteryzowały wartości ujemne. Świadczy to o tym, że kobiety mają cechy bardziej poszukiwane przez pracodawców.

SŁOWA KLUCZOWE

luka płacowa, dekompozycja nierówności dochodowych, funkcja hazardu

JEL

J31, D31

BIBLIOGRAFIA

Blinder, A. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. Journal of Human Resources, 8(4), 436—455. DOI: 10.2307/144855.

Brochu, P., Green, D. A., Lemieux, T., Townsend, J. (2015). The Minimum Wage, Turnover, and the Shape of the Wage Distribution. Working Paper, March 19, 2015.

Ciesielska, M. (2007). Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. W: E. Lisowska (red.), Gender Index. Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (s. 55—66). Warszawa: EQUAL, UNDP.

DiNardo, J., Fortin, N. M., Lemieux, T. (1996). Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973—1992: A Semiparametric Approach. Econometrica, 64(5), 1001—1044. DOI: 10.2307/2171954.

Donald, S. G., Green, D. A., Paarsch, H. J. (1995). Differences in earnings and wage distributions between Canada and the United States: An Application of a semi-parametric estimator of distribution functions with Covariates. Vancouver: The University of British Columbia.

Donald, S. G., Green, D. A., Paarsch, H. J. (2000). Differences in Wage Distributions between Canada and the United States: An Application of a Flexible Estimator of Distribution Functions in the Presence of Covariates. Review of Economic Studies, 67(4), 609—633. DOI: 10.1111/1467-937X.00147.

Firpo, S., Fortin, N. M., Lemieux, T. (2009). Unconditional Quantile Regressions. Econometrica, 77(3), 953—973. DOI: 10.3982/ECTA6822.

Fortin, N., Lemieux, T., Firpo, S. (2010). Decomposition Methods in Economics. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, (16045). DOI: 10.3386/w16045.

Grajek, M. (2001). Gender pay gap in Poland. WZB Discussion Paper. FS IV 01-13.

Grajek, M. (2003). Gender Pay Gap in Poland. Economic Change and Restructuring, 36(1), 23—44. DOI: 10.1023/b:ecop.0000005729.71467.38.

GUS (2016a). Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 roku). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/roznice-w-wynagrodzeniach-kobiet-i-mezczyzn-w-polsce-stan-w-2014-roku,12,1.html.

GUS (2016b). Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/kobiety-i-mezczyzni-na-rynku-pracy-2016,1,6.html.

Juhn, Ch., Murphy, K. M., Pierce, B. (1993). Wage Inequality and the Rise in Returns to Skill. Journal of Political Economy, (101), 410—442. DOI: 10.1086/261881.

Kalinowska-Nawrotek, B. (2004). Nierówności płci na rynku pracy. W: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (s. 343—357). Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Kot, S. M., Podolec, B., Ulman, P. (1999). Problem dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. W: S. M. Kot (red.), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji (s. 225—264), Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Landmesser, J. M. (2013). Dekompozycja różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w procesie opuszczania stanu bezrobocia. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(3), 51—61.

Landmesser, J. M., Karpio, K., Łukasiewicz, P. (2015). Decomposition of Differences Between Personal Incomes Distributions in Poland. Quantitative Methods in Economics, 16(2), 43—52.

Landmesser, J. M. (2016). Decomposition of Differences in Income Distributions Using Quantile Regression. Statistics in Transition — new series, 17(2), 331—348.

Łopatka, A. (2015). Poziom i przyczyny różnicowania wynagrodzeń w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 243—252. DOI: 10.15611/pn.2015.401.22.

Machado, J. F., Mata, J. (2005). Counterfactual Decomposition of Changes in Wage Distributions Using Quantile Regression. Journal of Applied Econometrics, 20, 445—465. DOI: 10.1002/jae.788.

Meyer, B. (1990). Unemployment Insurance and Unemployment Spells. Econometrica, 58(4), 757—782. DOI: 10.2307/2938349.

Meyer, R. H., Wise D. A. (1983). The effects of the Minimum Wage on the Employment and Earnings of Youth. Journal of Labour Economics, 1(1), 66—100. DOI: 10.1086/298005.

Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic Review, 14(3), 693—709. DOI: 10.2307/2525981.

Rokicka, M., Ruzik, A. (2010). The Gender Pay Gap in Informal Employment in Poland. CASE Network Studies and Analyses, 406. DOI: 10.2139/ssrn.1674939.

Słoczyński, T. (2012). Wokół międzynarodowego zróżnicowania międzypłciowej luki płacowej. International Journal of Management and Economics, 34, 169—185.

Śliwicki, D. (2015). Różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet w województwach. Wiadomości Statystyczne, 10, 17—28.

Zwiech, P. (2010). Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 20, 281—287.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0