Krzysztof Tymicki
ARTYKUŁ

(Angielski) PDF

STRESZCZENIE

Standardowe analizy demograficzne koncentrują się na zmianach udziału urodzeń małżeńskich i pozamałżeńskich w ogóle urodzeń. Teoria drugiego przejścia demograficznego zakłada, że wzrost udziału urodzeń pozamałżeńskich wynika głównie ze spadku liczby urodzeń, które zostały poczęte pozamałżeńsko, a urodzone w małżeństwie. Artykuł ma na celu przeanalizowanie tego zagadnienia na podstawie dekompozycji danych GUS dotyczących rejestracji urodzeń w latach 1985—2016 na: urodzenia małżeńskie, pozamałżeńskie oraz poczęte pozamałżeńsko, a rozwiązane w małżeństwie. Wyniki badania wyraźnie pokazują stały spadek ostatniego typu urodzeń w obserwowanym okresie, przy znaczącym wzroście urodzeń pozamałżeńskich oraz nieznacznym — urodzeń małżeńskich.

SŁOWA KLUCZOWE

urodzenia poczęte pozamałżeńsko, urodzenia pozamałżeńskie, konkubinat, małżeństwo, tworzenie związku, ślub pod przymusem

JEL

J11, P23

BIBLIOGRAFIA

Akerlof, G. A., Janet, L. Y., & Michael, L. K. (1996). An Analysis of Out-of-Wedlock Childbearing in the United States. The Quarterly Journal of Economics, 111(2), 277—317.

Bachu, A. (1999). Trends in Premarital Childbearing 1930 to 1994. Current Population Reports. Washington: US Census Bureau.

Baizan, P., Aassve, A., & Billari, F. C. (2003). Cohabitation, Marriage, and First Birth: The Interrelationship of Family Formation Events in Spain. European Journal of Population, 19(2), 147—169.

Baranowska-Rataj A. (2014a). Decomposition of trends in non-marital childbearing in Poland. Population, 69(2), 239—253.

Baranowska-Rataj, A. (2014b). Wpływ międzygeneracyjnych transferów norm na ryzyko urodzenia pozamałżeńskiego. In: A. Matysiak (Ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, (pp. 132—160). Warsaw: Scholar.

Blossfeld, H.-P., Manting, D., & Rohwer, G. (1993). Patterns of Change in Family Formation in the Federal Republic of Germany and the Netherlands: Some Consequences for Solidarity Between Generations. In: H. A. Becker & P. L. J. Hermkens (Eds.), Solidarity of Generations. Demographic, Economic and Social Change, and Its Consequences (pp. 175—196). Amsterdam: Thesis.

Blossfeld, H.-P., Klijzing, E., Pohl, K., & Rohwer, G. (1999). Why Do Cohabiting Couples Marry? An Example of a Causal Event History Approach to Interdependent Systems. Quality & Quantity, 33(3), 229—242.

Blossfeld, H.-P., & Mills, M. (2001). A Causal Approach to Interrelated Family Events: A Cross-National Comparison of Cohabitation, Nonmarital Conception, and Marriage. Canadian Studies in Population, 28(2), 409—437.

Brzozowska, Z. (2015). Female Education and Fertility under State Socialism in Central and Eastern Europe. Population, 70(4), 689—725.

GUS. (2016). Rocznik demograficzny 2016 / The Demographic Yearbook of Poland 2016. Warszawa: GUS.

Hair, P. E. H. (1966). Bridal Pregnancy in Rural England in Earlier Centuries. Population Studies, 20(2), 233—243.

Hair, P. E. H. (1970). Bridal Pregnancy in Earlier Rural England Further Examined. Population Studies, 24(1), 59—70.

Hoem, J. M., & Gabrielli, G. (2010). Italy’s Non-Negligible Cohabitational Unions. European Journal of Population, 26(1), 33—46.

Kałuża, D. (2008). Małżeństwa naprawcze w powojennej Polsce. In E. Ozorowski & R. C. Horodeński, (Eds.), Dziecko — etyka — ekonomia. Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

Knab, J., & Harknett, K. (2006). ‘Shotgun’ Marriages and Relationship Outcomes. Retrieved from: http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/4/9/9/pages104996/p104996-1.php.

Knab, J., & Harknett, K. (2007). Revisiting Premarital Conception and the Risk of Divorce. (Unpublished manuscript). Philadelphia: University of Pennsylvania.

Kotowska, I. E., Jóźwiak, J., Matysiak, A., & Baranowska, A. (2008). Poland: Fertility Decline As a Response to Profound Societal and Labour Market Changes? Demographic Research, 19(22), 795—854.

Kuklo, C. (2009). Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Warszawa: Wydawnictwo DIG.

Laslett, P., Oosterveen, K., & Smith, R. M. (1980). Bastardy and Its Comparative History : Studies in the History of Illegitimacy and Marital Noncomformism in Britain, France, Germany, Sweden, the United States, Jamaica, and Japan. Harvard: Harvard University Press.

Lesthaeghe, R. (1995). The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. In: K. Oppenheimer-Mason & A-M. Jensen (Ed.) Gender and Family Change in Industrialized Countries, (pp. 17—62). Oxford: Oxford Calderon Press.

Matysiak, A. (2009). Is Poland Really ‘Immune’ to the Spread of Cohabitation? Demographic Research, 21(8), 215—234.

Matysiak, A., & Mynarska, M. (2014). Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność? In: A. Matysiak (Ed.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, (pp. 24—48). Warsaw: Scholar.

Mills, M., & Trovato, F. (2000). A Comparative Analysis of the Effect of Pregnancy in Cohabiting Unions on Formal Marriage in Canada, The Netherlands, and Latvia: A Causal Event History Approach to Interdependent Processes. Retrieved from: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/_docs/ffs/FFS_2000_FFConf_ContriMills.pdf.

Mills, M., & Trovato, F. (2001). The Effect of Pregnancy in Cohabiting Unions on Marriage in Canada, the Netherlands, and Latvia. Statistical Journal of the United Nations, 18(1), 103—118.

Musick, K. (2007). Cohabitation, Nonmarital Childbearing, and the Marriage Process. Demographic Research, 16(9), 249—286.

Mynarska, M., & Bernardi, L. (2007). Meanings and Attitudes Attached to Cohabitation in Poland: Qualitative Analyses of the Slow Diffusion of Cohabitation Among the Young Generation. Demographic Research, 16(17), 519—554.

Perelli-Harris, B., Kreyenfeld, M., Sigle-Rushton, W., Lappegard, T., Di Giulio, P., Jasilioniene, A., Renske, K., Berghammer, C., & Köppen, K. (2009). Examining Non-marital Childbearing in Europe: How Does Union Context Differ Across Countries? MPIDR Working Paper; WP-2009-021. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.

Raymo, J. M., & Iwasawa, M. (2008). Bridal Pregnancy and Spouse Pairing Patterns in Japan. Journal of Marriage and Family, 70(4), 847—860.

Surra, C. A., Chandler, M., Asmussen, L., & Wareham, J. (1987). Effects of Premarital Pregnancy on the Development of Interdependence in Relationships. Journal of Social and Clinical Psychology, 5(1), 123—139.

Surra, C. A., & Hughes, D. K. (1997). Commitment Processes in Accounts of the Development of Premarital Relationships. Journal of Marriage and the Family, 59(1), 5—21.

Szukalski, P. (2013). Małżeństwo. Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Van de Kaa, D. J. (1987). Europe’s Second Demographic Transition. Population Bulletin, 42(1), 1—59.

Do góry
Copyright © 2019 Główny Urząd Statystyczny