Janusz Dygaszewicz , Bolesław Szafrański
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Doświadczenia zarówno z obszaru zadań badawczo-rozwojowych, jak i z przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych dotyczących wsparcia informatycznego produkcji statystycznej wskazują na zbyt małe, w stosunku do potencjalnych możliwości, wykorzystanie rozwiniętych metod modelowania matematycznego. Celem opracowania jest wykazanie, że efekty modelowania matematycznego w dziedzinie badań statystycznych mogą nie tylko przyczynić się do podniesienia efektywności przetwarzania danych w statystyce publicznej, lecz także wpływać na jakość wymagań funkcjonalnych odnośnie do wsparcia informatycznego badań statystycznych. Cel ten zrealizowano poprzez omówienie ogólnego modelu matematycznego badania statystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych faz produkcji statystycznej (zbierania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych), a także poprzez wskazanie zadań optymalizacyjnych i korzyści z nich wynikających w przypadku problemów, które mogą występować w procesie projektowania wsparcia informatycznego. Dla potwierdzenia użyteczności przedstawionego podejścia zaprezentowano — w postaci diagramu UML — koncepcję integracji efektów modelowania matematycznego i tradycyjnego projektowania wsparcia informatycznego.

SŁOWA KLUCZOWE

badanie statystyczne, modelowanie matematyczne, wsparcie informatyczne

JEL

C02, C18

BIBLIOGRAFIA

Chudy, M. (2014). Wybrane algorytmy optymalizacji. Warszawa: Akademicka Oficyna EXIT.

Dygaszewicz, J. (2018). Modele i metody w procesie konstruowania ram architektonicznych dla informatycznego wsparcia masowych badań statystycznych, rozprawa doktorska (niepubl.). Biblioteka Wojskowej Akademii Technicznej.

Kisielnicki, J. (2017). Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Warszawa: Wydawnictwo Nieoczywiste, GAB Media.

Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Wrycza, S., Marcinkowski, B., Wyrzykowski, K. (2006). Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0