Joanna Muszyńska , Jarosław Oczki , Ewa Wędrowska
ARTYKUŁ

(Polski) PDF

STRESZCZENIE

Celem badania jest weryfikacja hipotezy o występowaniu tendencji do wyrównywania się dochodów gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej (UE) w latach 2007—2015. Przeanalizowano konwergencję poziomu i rozkładu dochodów gospodarstw domowych. Podstawowym źródłem informacji były dane Eurostatu pochodzące z badania EU-SILC. Analizę konwergencji poziomu dochodów przeprowadzono dla ważonych liczbą ludności: średniej arytmetycznej, mediany oraz pierwszego decyla rocznego ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji. Do badania ich zbieżności zaadaptowano modele regresji stosowane w analizach konwergencji gospodarczej. Oparto się tutaj na koncepcji konwergencji absolutnej typu ß. W badaniu zbieżności rozkładów posłużono się rozkładami decylowymi dochodów, a stopień ich rozbieżności oceniano za pomocą uogólnionej postaci miary dywergencji Jensena-Shannona. Badanie przeprowadzono dla 27 krajów UE oraz dla 15 krajów starej Unii i 12 nowych krajów członkowskich.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono brak konwergencji decylowych rozkładów ekwiwalentnych rocznych dochodów gospodarstw domowych. Zaobserwowano natomiast konwergencję analizowanych charakterystyk rozkładów dochodów (średniej arytmetycznej, mediany i decyla pierwszego).

SŁOWA KLUCZOWE

konwergencja dochodowa, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych, badanie EU-SILC

JEL

C21, O52, D31, O12

BIBLIOGRAFIA

Barrientos, P. A., Blunch, N. H., Gupta, N. D. (2015). Income Convergence and the Flow out of Poverty in India, 1994—2005. IZA Discussion Paper (8929).

Burbea, J., Rao, R. C. (1982). On the convexity of some divergence measures based on entropy functions. IEEE Transactions of Information Theory, 28 (3), 489—495.

Batóg, J. (2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Analiza ekonometryczna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Batóg, J. (2013). Analiza krańcowej pionowej konwergencji dochodowej typu ß w krajach Unii Europejskiej w latach 1993—2010. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, (31), 40—47.

Beblo, M., Knaus, T. (2000). Measuring income inequality in Euroland. Luxemburg Income Study Working Paper, (232).

Bonesmo Fredriksen, K. (2012). Income inequality in the European Union. OECD Economics Department Working Paper, (952), Paris: OECD Publishing. Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1787/5k9bdt47q5zt-en.

Checherita, C., Nickel, C., Rother, P. (2009). The Role of Fiscal Transfers for Regional Economic Convergence in Europe. ECB Working Paper, (1029).

Chocholatá, M., Furková, A. (2016). Income disparities and convergence across regions of Central Europe. Croatian Operational Research Review, 7(2), 303—318.

Cowell, F. A. (1985). Measures of distributional change: An axiomatic approach. Review on Economic Studies, (52), 135—151.

Cowell, F., Flachaire, E., Bandyopadhyay, S. (2013). Reference distributions and inequality measurement. Journal of Economic Inequality, (11), 421—437.

D’Ambrosio, C. (2001). Household Characteristics and the Distribution of Income in Italy: An Application of Social Distance Measures. Review of Income and Wealth, 47(1), 43—64.

Dauderstädt, M., Keltek, C. (2014). Crisis, austerity and cohesion: Europe’s stagnating inequality. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung.

Dhillon, I. S., Mallele, S., Kumar, R. (2003). A divisive information — theoretic feature clustering algorithm for text classification. Journal of Machine Learning Research, (3), 1265—1287.

Durlauf, S. N., Johnson, P. A., Temple, J. R. (2004). Growth Econometrics. Vassar College Economics Working Paper, (61).

Ebert, U. (1984). Measures of distance between income distributions. Journal of Economic Theory, 32(2), 266—274.

Eurofound (2017). Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Gadea Rivas, M. D., Sanz-Villarroya, I. (2016). Testing the convergence hypothesis for OECD countries: A reappraisal. Economics Discussion Papers, (45).

Gęstwicki, F. E., Wędrowska, E. (2016). Assessment of the Degree of the Divergence and Inequality of Household Income Distribution in Poland in the Years 2005—2013. Folia Oeconomica Stetinensia, 16(1), 50—62.

Grosse, I., Bernaola-Galva, P., Carpena, P., Roman-Roldan, R., Oliver, J., Stanley, H. E. (2002). Analysis of symbolic sequences using the Jensen-Shannon divergence. Physical Review E, (65).

GUS (2017). Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016). Warszawa: GUS.

Hung, W. L., Yang, M. S. (2007). On the J-divergence of intuitionistic fuzzy seta with its application to pattern recognition. Information Science, (178), 1641—1650.

Iacovou, M., Kaminska, O., Levy, H. (2012). Using EU-SILC data for cross-national analysis: strengths, problems and recommendations. ISER Working Paper Series, (03).

Kliber, P., Maćkowiak, P., Malaga, K. (2005). Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Analiza w kategoriach neoklasycznych modeli wzrostu. W: Metody ilościowe w ekonomii, red. M. Matłoka, Zeszyty Naukowe (64) Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Leitner, S., Römisch, R. (2015). Economic and Social Convergence in the EU. A Policy Note. GRINCOH Working Paper Series.

Lin, J. (1991). Divergence measures based on the Shannon entropy. IEEE Transactions on Information Theory, (37), 145—151.

Lucas, R. E. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? The American Economic Review, 80(2), 92—96.

Magdalou, B., Nock, R. (2011). Income Distributions and Decomposable Divergence Measures. Journal of Economic Theory, 146(6), 2440—2454.

Nowak, W. (2007). Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego. Wrocław: Kolonia Limited.

Oczki, J., Wędrowska, E. (2014). The Use of Csiszár's Divergence to Assess Dissimilarities of Income Distributions of EU Countries. Quantitative Methods in Economics, 15(2), 167—176.

Quah, D. T. (1995). Empirics for Economic Growth and Convergence. Centre for Economic Performance Discussion Paper, (253).

Papatheodorou, C., Pavolopoulos, D. (2003). Accounting for inequality in the EU: Income disparities between and within member states and overall income inequality. MPRA Paper, No. 209. Pobrane z: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/209/.

Ravallion, M. (2012). Why don’t we see poverty convergence? American Economic Review 102(1), 504—523.

Roberto, E. (2016). The Divergence Index: A Decomposable Measure of Segregation and Inequality. Pobrane z: https://pdfs.semanticscholar.org/1304/168f6df2aee27954434c486ea5ac914fb880.pdf.

Romer, P. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy, 94(5), 1002—1037.

Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5), 71—102.

Sachs, J., Warner, A. M. (1996). Economic convergence and economic policies. NBER Working Paper, (5039).

Samuelson, P. A. (1948). Economics: an introductory analysis. New York, NY: McGraw-Hill.

Taneja, I. J. (2005). Refinement Inequalities Among Symmetric Divergence Measures. The Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2(1), 1—23.

Do góry
© 2019-2022 Copyright by Główny Urząd Statystyczny, pewne prawa zastrzeżone. Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-SA 4.0) Creative Commons — Attribution-ShareAlike 4.0 International — CC BY-SA 4.0